Xem Nhiều 1/2023 #️ Cách Dùng Câu Chẻ Cleft Sentences # Top 9 Trend | 3mienmoloctrungvang.com

Xem Nhiều 1/2023 # Cách Dùng Câu Chẻ Cleft Sentences # Top 9 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Dùng Câu Chẻ Cleft Sentences mới nhất trên website 3mienmoloctrungvang.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chúng ta có thể nhấn mạnh những từ hoặc cụm từ cụ thể nào đó bằng cách đặt tất cả các thành phần khác trong câu vào mệnh đề quan hệ chỉ trừ những từ hoặc cụm từ mà ta muốn nhấn mạnh, điều này khiến chúng được chú ý hơn. Những cấu trúc như vậy được gọi là câu chẻ (cleft sentences). Chúng rất hữu dụng trong văn viết (vì trong văn viết không thể dựa vào ngữ điệu để xác định phần được nhấn mạnh), trong văn nói chúng cũng được dùng phổ biến.

1. Nhấn mạnh chủ ngữ và tân ngữ Những từ được nhấn mạnh được nối với mệnh đề quan hệ bằng is/was và một nhóm từ như the person who, what (the thing that). Chúng ta có thể đặt những từ được nhấn mạnh ở đầu hoặc cuối câu. Ví dụ: – MARY kept a pig in the garden shed. (Mary có nuôi một con lợn trong cái chuồng trong vườn.) Mary was the person who kept a pig in the garden shed. (Mary chính là người nuôi một con lợn trong cái chuồng trong vườn.) The person who kept a pig in the garden shed was Mary. (Người nuôi một con lợn trong cái chuồng trong vườn chính là Mary.)

– Mary kept A PIG in the garden shed. (Mary có nuôi một con lợn trong cái chuồng trong vườn.) A pig was what Mary kept in the garden shed. (Con lợn là thứ mà Mary nuôi trong cái chuồng trong vườn.) What Mary kept in the garden shed was a pig. (Thứ mà Mary nuôi trong cái chuồng trong vườn chính là một con lợn.)

– Phil is THE SECRETARY. (Phil là thư ký.) The secretary is what Phil is. (Thư ký chính là nghề của Phil.) What Phil is is the secretary. (Nghề của Phil chính là thư ký.)

Thay vì cụm the person hoặc what, chúng ta có thể dùng cách diễn đạt cụ thể hơn. Ví dụ: You’re the woman that I’ll always love best. (Em chính là người phụ nữ mà tôi sẽ luôn yêu thương nhất.) Casablanca is a film that I watch again and again. (Casablanca là bộ phim mà tôi xem đi xem lại.)

Một mệnh đề với what thường được xem như là danh từ số ít, nếu như mệnh đề này đứng đầu câu chẻ thì theo sau nó sẽ là was/is. Nhưng đôi khi trong giao tiếp thân mật có thể dùng động từ số nhiều khi đứng trước 1 danh từ số nhiều. Ví dụ: What we want is/are some of those cakes. (Những gì mà chúng tớ muốn là vài trong số những chiếc bánh đó.)

2. Nhấn mạnh cụm từ chỉ thời gian, nơi chốn, lý do Chúng ta có thể dùng các cụm the place where…, the day when…, the reason why… để nhấn mạnh cho các cụm chỉ nơi chốn, thời gian và lý do. Ví dụ:  – Mary kept a pig IN THE GARDEN SHED. (Mary có nuôi một con lợn trong cái chuồng trong vườn.) The place where Mary kept a pig was the garden shed. (Nơi mà Mary nuôi con lợn chính là cái chuồng trong vườn.) The garden shed was the place where Mary kept a pig. (Cái chuồng trong vườn chính là nơi mà Mary nuôi con lợn.)

– Jake went to London ON TUESDAY to see Colin. (Jake đã tới London vào hôm thứ Ba để gặp Colin.) Tuesday was the day when Jake went to London to see Colin. (Thứ Ba là ngày mà Jake đã tới London để gặp Colin.) The day when Jake went to London to see Colin was Tuesday. (Ngày mà Jake đã tới London để gặp Colin là ngày thứ Ba.)

– Jake went to London on Tuesday TO SEE COLIN. (Jake đã tới London vào hôm thứ Ba để gặp Colin.) To see Colin was the reason why Jake went to London. (Gặp Colin là lý do khiến Jake tới London.) The reason why Jake went to London was to see Colin. (Lý do mà Jake tới London là để gặp Colin.)

Các cụm the place, the day, the reason có thể được lược bỏ trong giao tiếp thân mật, đặc biệt khi đứng giữa câu. Ví dụ: Spain is where we’re going this year. (Tây Ban Nha là nơi chúng tôi sẽ tới vào năm nay.) Why I’m here is to talk about my plans. (Lý do tại sao tớ có mặt ở đây là để nói về những kế hoạch của tớ.) Cách nói trang trọng hơn là : The reason why I’m here is to talk about my plans.  (Lý do tại sao tớ có mặt ở đây là để nói về những kế hoạch của tớ.)

3. Nhấn mạnh vào động từ Khi chúng ta muốn nhấn mạnh vào động từ hoặc cụm từ bắt đầu bằng động từ, chúng ta phải dùng cấu trúc phức tạp hơn là what … do. Có thể dùng cả động từ nguyên thể có hoặc không có to. Ví dụ: – He SCREAMED. (Anh ta đã hét lên.) What he did was (to) scream. (Việc anh ta đã làm chính là hét lên.)

– She WRITES SCIENCE FICTION. (Cô ấy sáng tác tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.) What she does is (to) write science fiction. (Việc mà cô ấy làm là sáng tác tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.)

Thay vì động từ nguyên thể có/không có to, ta thường dùng dạng chủ ngữ + động từ trong giao tiếp thân mật. Ví dụ: What she does is, she writes science fiction. (Việc mà cô ấy làm là sáng tác tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.)

4. Nhấn mạnh cả câu Chúng ta cũng có thể nhấn mạnh toàn bộ câu bằng cách sử dụng câu chẻ với what và động từ happen.  Ví dụ: The car broken down. (Chiếc xe đã bị hỏng.) What happened was (that) the car broken down. (Những gì đã xảy ra đó là chiếc xe đã bị hỏng.)

5. Các cấu trúc khác Trong cấu trúc câu chẻ, còn có thể dùng các cụm All (that) hoặc các cụm với thing. Ví dụ: All I want is a home sowmewhere. (Tất cả những gì tớ muốn là một mái ấm ở nơi nào đó.) All you need is love. (Tất cả những gì cậu cần là tình yêu thương.) All (that) I did was (to) touch the window, and it broke. (Tất cả những gì tớ làm là chạm tay vào cửa sổ, và nó tự vỡ.) The only thing I remember is a terrible pain in my head. (Điều duy nhất mà tớ nhớ là cơn đau đầu khủng khiếp.) The first thing was to make some coffee. (Điều đầu tiên đó là cần pha ít cà phê.) My first journey abroad is something I shall never forget. (Chuyến đi đầu tiên của tôi ra nước ngoài là thứ mà tôi sẽ không bao giờ quên.)

Khi muốn nhấn mạnh các cụm từ chỉ thời gian có thể dùng cấu trúc It was not until… và It was only when… Ví dụ: It was not until I met you that I knew real happiness. (Mãi cho đến khi anh gặp em, anh mới biết đến hạnh phúc thực sự.) It was only when I read her letter that I realized what was happening. (Chỉ khi tớ đọc lá thư của cô ấy thì tớ mới biết những gì đang xảy ra.)

Ở đầu câu chẻ, this và that thường thay thế cho từ cần được nhấn mạnh là here, there. Ví dụ: You pay here. (Cậu thanh toán ở đây này.) This is where you pay. (Đây là nơi mà cậu thanh toán.) Hoặc Here is where you pay. (Đây là nơi mà cậu thanh toán.)

We live there. (Chúng tớ sống ở đó.) That‘s where we live. (Đólà nơi chúng tớ sống.) Hoặc There‘s where we live. (Đó là nơi chúng tớ sống.)

Cấu Trúc Câu Chẻ Cleft Sentences Trong Tiếng Anh + Bài Tập

-Câu chẻ (cleft sentences) là một dạng câu phức (Complex Sentence). Chứa một số yếu tố trong câu được chuyển từ vị trí ban đầu của nó sang một mệnh đề riêng với ngụ ý nhấn mạnh yếu tố đấy.

– Câu chẻ thông thường sẽ chia làm 2 mệnh đề trong câu, mỗi mệnh đầu có nhiệm vụ riêng. Mệnh đề chính (main clause) là mệnh đề được nhấn mạnh, mệnh đề phụ thuộc (dependent clause) là mệnh đề có nhiệm vụ bổ ngữ cho mệnh đề thứ nhất.

Ex: Fans gave Dong Nhi a lot of gifts yesterday.

(Người hâm mộ đã tặng Đông Nhi những món quà ngày hôm qua)

➔ It was a lot of gifts that fans gave Dong Nhi yesterday.

(Nó chính là những món quà cái mà người hâm mộ đã tặng Đông Nhi ngày hôm qua)

– Câu chẻ (cleft sentences) tùy theo ngữ nghĩa nhưng thường dùng để nhấn mạnh đối tượng hoặc sự việc nào đó của câu.

Ex: Jane was born in Japan.

(Jan đã được sinh ra ở Nhật Bản)

➔ It was Japan that Jane was born in.

(Đây là Nhật Bản nơi mà Jan đã được sinh ra)

– Trong giao tiếp, khi bạn muốn liên kết hay kết nối những gì đã hiểu với những điều mới cho người khác thì bạn sử dụng câu chẻ. Hay nói cách khác, cách dùng câu chẻ giúp nhấn mạnh những thông tin mới muốn truyền tải tới người khác. Trong ngôn ngữ nói, câu chẻ được nhấn mạnh với ngữ điệu đặc biệt.

Ex: A: Bin’s bikee got broken into last Monday, didn’t it?

(Chiếc xe đạp của Bin đã bị hỏng thứ Hai vừa rồi, phải không?)

B: No. It was his brother’s bike that got broken into last Monday.

(Không. Đấy là chiếc xe của anh trai cậu ấy cái mà đã bị hỏng thứ Hai vừa rồi)

Thông tin mới: It was his brother’s bike that got broken into

Thông tin cũ: a bike got broken into

➔ Ở đây muốn nhấn mạnh đến việc chiếc xe đạp bị hỏng (thông tin cũ). Không phải là của Bin mà xe bị hỏng là của anh trai cậu ấy (thông tin mới).

Cấu trúc câu chẻ

Câu chẻ nhấn mạnh vào chủ ngữ

Ex: Emily is the best singer.

(Emily là người hát hay nhất)

➔ It is Emily who is the best singer.

(Đây là Emily người mà hát hay nhất)

Câu chẻ nhấn mạnh vào động từ

➔ Khi muốn sử dụng câu chẻ để nhấn mạnh động từ ta dùng trợ động từ tương ứng với thì động từ chính của câu và động từ chính ở dạng nguyên thể.

Ex: I finished all my jobs last week.

(Tôi đã kết thúc tất cả công việc của tôi vào tuần trước)

➔ I did finish all my jobs last week.

(Tôi đã kết thúc tất cả công việc của tôi vào tuần trước)

Câu chẻ nhấn mạnh vào tân ngữ

Cú pháp:

It + be + (tân ngữ) + that/whom + S + V

Ex: He gave me a secret gift yesterday.

(Anh ấy đã tặng tôi một món quà bí mật ngày hôm qua)

➔ It was me whom he gave a secret gift yesterday.

(Tôi người mà anh ấy đã tặng một món quà bí mật ngày hôm qua)

Câu chẻ nhấn mạnh vào các thành phần khác của câu

It + be + (thành phần câu cần được nhấn mạnh) + that + S + V

Ex: She lives in a lovely house.

(Cô ấy sống trong một ngôi nhà đáng yêu)

➔ It is a lovely house that she lives in.

(Nó là một ngôi nhà đáng yêu nơi mà cô ấy sống)

Câu chẻ với What

Đây là dạng câu chẻ được dùng để nhấn mạnh vấn đề đem đến những thông tin mới. Thông thường, mệnh đề ‘what’ sẽ được ở vị trí cuối câu.

Cấu trúc:

Ex: What we like to drink for breakfast is often tea.

(Cái mà chúng tôi thích uống vào bữa sáng là trà)

*Note: What có thể được thay thế bằng các từ để hỏi khác như: where, when, why, how.

Câu chẻ trong câu bị động

Câu chủ động: It + be + (tân ngữ) + that/whom + S + V.

Câu bị động: It + be + N + that/whom + tobe + Ved/PII + … + by O(S).

Ex: My father repaired the fan for me.

(Bố tôi đã sửa chiếc quạt cho tôi)

➔ It was the fan that was repaired for me by my father.

(Đây là chiếc quạt cái mà đã được sửa cho tôi bởi bố)

Cấu trúc câu chẻ nâng cao

Wh-đảo ngược

Ex: A high score is what I always want to have.

(Một điểm số cao là điều mà tôi luôn muốn có)

Nhấn mạnh khi có all

Ex: All she wants for Tet is a new dress. (Tất cả những gì cô ấy muốn cho Tết là một chiếc váy mới)

Khi có there

Ex: There is a modern car Tony wants to have. (Có một chiếc xe hiện đại mà Tony muốn có)

Mệnh đề if – because

Ex: If Linda wants to be a nurse it is because she wants to help everybody.

(Nếu Linda muốn trở thành y tá thì đó là vì cô ấy muốn giúp đỡ mọi người)

Thực hành các bài tập câu chẻ cơ bản bên dưới.

Exercise 1: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1.Susan will visit my grandparents next week.

2. My sister bought this white house from Salim.

3. His girlfriend made some cookies for his birthday’s party.

4. Jack had been teaching at the university for more than 2 years.

5. His sister hates people keeping me waiting.

Exercise 2: Chuyển các câu sau sang dạng bị động

1.It is that book that I read.

2. It had been that movie that they had seen for 2 weeks.

3. It was Itali thatI first met my girlfriend.

4. It is the important decisions that we make.

5. It was my uncle that bought his new car from our neighbour last Friday.

Đáp án

Exercise 1:

1.It will be my grandparents that Susan will visit next week.

2. It was my sister that bought this white house from Salim.

3. It was some cookies that his girlfriend made for his birthday’s party.

4. It had been Jack that had been teaching at the university for more than 2 years.

5. It is his sister that hates people keeping me waiting.

Exercise 2:

1.It is that book that I read.

➔ It is that book that is read.

2. It had been that movie that they had seen for 2 weeks.

➔ It had been that movie that had been seen for 2 weeks.

3. It was Itali thatI first met my girlfriend.

➔ It was Itali that my girlfriend was first met .

4. It is the important decisions that we make.

➔ It is the important decisions that are made.

5. It was my uncle that bought his new car from our neighbour last Friday.

➔ It was my uncle that his new car was bought from our neighbour last Friday.

Câu Chẻ Trong Tiếng Anh: Tổng Hợp Cấu Trúc Câu Chẻ Đầy Đủ Nhất

Cách dùng câu chẻ trong tiếng Anh

Trong tiếng Việt, nếu muốn nhấn mạnh đến một yếu tố nào của câu, người ta thường thêm “đây chính là” vào câu. Chẳng hạn:

– Câu thường: chàng trai giết con hổ

– Khi muốn nhấn mạnh người giết con hổ sẽ nói: Đây chính là người đã giết con hổ

– Khi muốn nhấn mạnh vào “con hổ” sẽ nói: Đây chính là con hổ mà chàng trai đã giết

Còn trong tiếng Anh, khi muốn nhận mạnh như thế, người ta sẽ sử dụng cấu trúc câu chẻ. Từ “chẻ” có nghĩa là chẻ câu ra và thêm cụm từ khác vào để nhấn mạnh. Thông thường, câu chẻ sẽ có hai vế, một vế chính là thành phần cần nhấn mạnh đi sau cụm “it +be”, một vế còn lại sử dụng mệnh đề quan hệ: that, who, while, when,…

Cấu trúc câu chẻ trong tiếng Anh

Cấu trúc chung: It + is/was + cụm từ + that….

1.Cấu trúc it was khi muốn nhấn mạnh vào chủ ngữ.

Cấu trúc: It + was/is + Danh từ/đại từ chỉ người + who/that + V + O

Câu gốc: My brother gave me this shoes (Anh tôi tặng tôi đôi giày đó)

Câu chẻ: It was my brother that/who gave me this shoes (Chính là anh trai tôi người đã tặng tôi đôi giàu

Câu gốc: Ms. Huong is my high school’s teacher (Cô Hương là giáo viên của trường cấp ba của tôi)

Câu chẻ: It is Ms. Huong that/who is my high school’s teacher (Cô Hương chính là giáo viên của trường cấp ba của tôi)

b. Cấu trúc it was nhấn mạnh vào chủ ngữ chỉ vật

Cấu trúc câu chẻ trong tiếng Anh này như sau: It + was + Danh từ chỉ vật + that + V +O

Câu gốc: Her bad behavior made her father angry (Cách cư xử tệ của cô ta khiến bố cô tức giận)

Câu chẻ: It was her bad behavior that made her father angry (Chính cách cư xử tồi tệ của cô ấy khiến bố cô tức giận)

Câu gốc: This dress is the present I gave you on your birthday (Cái váy này là món mà tôi đã tặng bạn vào ngày sinh nhật)

Câu chẻ: It is this dress that is the present I gave you on your birthday (Chính chiếc váy này là món quà tôi tặng bạn vào ngày sinh nhật)

2. Cấu trúc câu chẻ trong tiếng Anh nhấn mạnh tân ngữ

a. Khi tân ngữ chỉ vật

Cấu trúc: It + was/is + O (chỉ vật) + that + S + V

Câu gốc: I bought this car from this showroom (Tôi mua chiếc xe này ở showroom đó)

Câu chẻ: It was this car that I bought from this showroom (Chiếc xe này chính là cái mà tôi mua ở showroom đó)

Câu gốc: She made this cake for her mother (Cô ấy làm cái bánh này cho mẹ)

Câu chẻ: It was this cake that she made for her mother (Cái bánh này chính là cái cô ấy làm cho mẹ)

b. Câu chẻ trong tiếng Anh nhấn mạnh vào tân ngữ chỉ người

Câu gốc: You met Ha when you traveled in Da Nang ( Bạn đã gặp Ha khi đi du lịch Đà Nẵng)

Câu chẻ: It was Ha that you met when traveled in Da Nang (Hà chính là người mà bạn đã gặp khi du lịch ở Đà Nẵng)

Chú ý: Khi làm bài tập câu chẻ với it was, khi nhấn mạnh vào danh từ chỉ tên riêng thì chỉ được dùng “that” chứ không dùng “whom”

Câu gốc: My mother usually scold me because of my laziness (Mẹ hay mắng tôi vì tính lười biếng)

Câu chẻ: It was me whom/that my mother usually scold because of my laziness (Chính tôi là người thường xuyên bị mẹ mắng vì tính lười biếng)

c. Cấu trúc câu chẻ trong tiếng Anh nhấn mạnh vào trạng từ (chỉ nơi chốn hoặc thời gian)

Cấu trúc: It + was/is + Adv (chỉ thời gian/nơi chốn) + that + S + V

Câu gốc: I met her the first time on this day 2 years ago (Tôi gặp cô ấy lần đầu vào ngày này 2 năm trước)

Câu chẻ: It was on this day 2 years ago that I met her the first time (Ngày này 2 năm trước chính là lúc tôi gặp cô ấy lần đầu tiên)

Câu gốc: She study in Quang Nam (Cô ấy học ở Quảng Nam)

Câu chẻ: It is in Quang Nam that she study ( Quảng Nam chính là nơi cô ấy học)

4. Câu chẻ trong tiếng Anh dạng bị động

Đây là cấu trúc nhấn mạnh trong tiếng Anh mà mệnh đề quan hệ ở dạng bị động.

a. Với đại từ/danh từ chỉ người

Cấu trúc: It + was/is + Đại từ/danh từ chỉ người + who/that + be + P2

Câu gốc: My teacher criticized me in class because my exam had so many mistakes (Cô giáo phê bình tôi trên lớp vì bài tập của tôi có nhiều lỗi sai)

Câu chẻ: It was me who was criticized by my teacher in class because my exam had so many mistakes (Tôi chính là người bị giáo viên phê bình trước lớp vì có nhiều lỗi sai trong bài tập)

Câu gốc: She love you so much (Cô ấy yêu bạn rất nhiều)

Câu chẻ: It is me that/who is loved so much by her (Chính là bạn người được cô ấy yêu rất nhiều)

Câu gốc: I saw he at Hang Day stadium (tôi đã gặp anh ấy ở sân vận động Hàng Đẫy)

Câu chẻ: It is he who/that was seen at Hang Day stadium (Chính anh ta là người đã được tôi nhìn thấy ở sân vận động Hàng Đẫy)

Câu gốc: My brothers are talking about this movie (Anh em tôi đang nói về bộ phim đó)

Câu chẻ: It is this movie that is being talked about by my brothers (Chính bộ phim này cái mà đang được anh em tôi nói đến)

Một số cấu trúc nhấn mạnh trong tiếng Anh khác

Bên cạnh câu chẻ trong tiếng Anh với cấu trúc It was, chúng ta cũng có thể gặp bài tập câu chẻ với những dạng khác:

1. Sử dụng các cấu trúc đảo ngữ

Người dùng có thể đảo trật các từ với việc sử dụng những cụm từ hoặc cụm giới từ như: suddenly into, little, at not time, seldom, never,… vào đầu câu

At no time did she say me couldn’t come (Cô ấy có nói là tôi không thể đến được)

Seldom has she felt so happy (Hiếm khi nào cô ấy thấy hạnh phúc)

Little did she understand what was life (Cô ấy hiểu biết ít về cuộc sống)

Chú ý: Khi gặp bài tập câu chẻ mà trong câu có trợ động từ thì trật tự câu sẽ ở dạng: Trợ động từ + S + V chính.

2. Sử dụng một số trạng từ

Một số các trạng từ như forever, always,…cũng sử dụng khi thể hiện sự khó chịu với hành động của người nào đó. Cấu trúc này thuộc dạng đặc biệt vì nó thường chỉ thói quen hơn là một hành động ở một thời điểm cụ thể.

Hanna is forever asking silly question (Hanna luôn luôn hỏi những câu ngớ ngẩn)

My brother is always getting into trouble ( anh trai tôi luôn dính vào những vụ rắc rối)

Dan was always forget doing homework (Dan luôn quên làm bài tập về nhà)

Chú ý: cấu trúc này thường sử dụng đối với thì quá khứ tiếp diễn và thì hiện tại tiếp diễn.

3. Cấu trúc câu chẻ trong tiếng Anh với what

Cấu trúc: what + focus (điều muốn nhấn mạnh + tobe

What I need is a home (Cái tôi cần là một mái nhà)

What she thinks is necessarily true (Điều cô ấy nghĩ có thể là sự thật)

– Thông thường người ta sẽ dùng what nhưng cũng có thể thay thế bằng where, why, how,…

– Cấu trúc nhấn mạnh trong tiếng Anh với what thường được dùng với các động từ thể hiện cảm xúc như: like, love, need, prefer, want, adore, dislike, enjoy, hate,…

4. Câu nhấn mạnh với động từ “did” hoặc “do”

Hai trợ động từ này thường không sử dụng với câu khẳng định. Tuy nhiên nó cũng có thể xuất hiện để nhấn mạnh điều gì đó.

I do believe that she should twice about this problem (Tôi tin rằng cô ấy nên nghĩ lại về vấn đề này)

Bài tập câu chẻ

Peter didn’t pay for the wedding ring, Hanna did.

He’s always late. It really annoys me.

The waiter’s attitude made things worse.

Đáp án:

It’s the noise that I can’t stand.

What I was most unhappy with was the service.

It was Hanna who did pay for the wedding ring.

It was Peter who didn’t pay for the wedding ring

Was it you who chose the furniture.

What really annoys me is that he’s always late.

It was because it was a bargain that I bought it.

It was the waiter’s attitude that did/ made make things worse.

ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH 1 KÈM 1 VỚI GIÁO VIÊN PHILIPPINES ĐỂ TĂNG GẤP 3 TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA BẠN

========

Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn và trẻ em, Tiếng Anh thương mại chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

Các Loại Câu (Types Of Sentences)

1. Dựa vào chức năng

Có thể phân chia thành 4 loại câu sau:

1.1. Câu trần thuật (Declarative sentences) – Là câu kể lại, xác nhận lại, miêu tả, thông báo hay trình bày về những sự việc, trạng thái, tính chất trong thực tế. – Câu trần thuật bao gồm đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và kết thúc bằng dấu chấm. – Câu trần thuật có thể là 1 câu khẳng định hoặc 1 câu phủ định. – Ví dụ: My mother is cooking in the kitchen. (Mẹ tớ đang nấu ăn trong bếp.) She will come back in two weeks. (Cô ấy sẽ quay trở lại trong 2 tuần nữa.) Mark couldn’t finish the race because of his severe injury. (Mark đã không thể hoàn thành cuộc đua vì bị chấn thương nặng.)

2. Dựa vào cấu trúc ngữ pháp

Ta có 4 loại sau:

2.1. Câu đơn (Simple sentences) – Là câu chỉ bao gồm 1 mệnh đề độc lập, tức là chỉ gồm 1 chủ ngữ và 1 vị ngữ. Ví dụ: Alan does not agree with his colleague’s decision. (Alan không đồng tình với quyết định của đồng nghiệp anh ấy.) – Chủ ngữ trong câu đơn có thể là 1 hay nhiều danh từ Ví dụ: Nick, Jason and Mathew are best friends. (Nick, Jason và Mathew là những người bạn tốt của nhau.) – Vị ngữ cũng có thể gồm 1 hay nhiều động từ Ví dụ: We went out and bought some new clothes. (Chúng tôi ra ngoài và mua 1 vài bộ quần áo mới.)

2.2. Câu ghép (Compound sentences) – Là câu gồm ít nhất 2 mệnh đề độc lập, tức là có ít nhất 2 chủ ngữ và 2 vị ngữ. Các mệnh đề này được liên kết với nhau bằng các liên từ đẳng lập. Ví dụ: She talked so much but I couldn’t undertand anything. (Cô ấy nói rất nhiều nhưng tôi chẳng hiểu gì cả.)

2.4. Câu ghép phức hợp (Compound-complex sentences) – Là câu kết hợp của câu ghép và câu phức. Nó có ít nhất 2 mệnh đề chính và ít nhất 1 mệnh đề phụ thuộc Ví dụ: If my mother comes home late, my dad has to cook dinner and I have to look after my younger sister. (Nếu như mẹ về muộn, bố tôi sẽ phải nấu bữa tối còn tôi phải trông em gái.)

Bạn đang xem bài viết Cách Dùng Câu Chẻ Cleft Sentences trên website 3mienmoloctrungvang.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!