Xem Nhiều 2/2023 #️ Cấu Trúc How Many Và How Much # Top 10 Trend | 3mienmoloctrungvang.com

Xem Nhiều 2/2023 # Cấu Trúc How Many Và How Much # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cấu Trúc How Many Và How Much mới nhất trên website 3mienmoloctrungvang.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Cấu trúc How many và cách dùng

How many là gì?

“How many” có nghĩa là “bao nhiêu”. 

Ví dụ:

How many bikes are there?

(Có bao nhiêu chiếc xe đạp?)

How many cakes are in the box?

(Có bao nhiêu cái bánh trong hộp?)

Cấu trúc How many và cách dùng trong tiếng Anh

Cấu trúc How many chỉ đi cùng với các danh từ đếm được số nhiều, sử dụng để hỏi về số lượng. 

Cấu trúc How many với động từ to be

Công thức

How many + N (số nhiều) + are there?

➔ There is/ are + số lượng

Ví dụ:

How many bikes are there? – There is only one.

(Có bao nhiêu chiếc xe đạp?- Chỉ có một thôi.)

How many birds are there in the tree? – There are 6 birds.

(Có bao nhiêu con chim trên cây? – Có 6 con chim.)

Cấu trúc How many với động từ thường

Công thức

How many + N (số nhiều) + do/does/did + S + V (nguyên mẫu)?

➔ S + V + từ chỉ số lượng

Ví dụ:

How many wooden horses did Mike make?

(Mike làm được bao nhiêu con ngựa gỗ?)

➔ Mike made three wooden horses. (Mike làm ba con ngựa bằng gỗ.)

How many cakes does the chef need?

(Đầu bếp làm bao nhiêu cái bánh?)

➔ The chef needs nine cakes. (The chef makes nine cakes.)

How much là gì?

“How much” có nghĩa là “bao nhiêu”, được sử dụng để hỏi về số lượng hoặc giá cả.

Chỉ sử dụng How much với danh từ không đếm được.

Ví dụ:

How much rice is in the barrel?

(Hỏi số gạo trong thùng là bao nhiêu?)

How much is this dress?

(Cái váy này bao nhiêu tiền?)

Cách dùng How much trong tiếng Anh

How much hỏi về số lượng

Với động từ tobe:

How much + N (không đếm được) + is there?

➔ There is/ are + số lượng../ Từ chỉ số lượng

Ví dụ:

How much water is in the kettle?

(Có bao nhiêu nước trong ấm?)

➔ About 1 liter. (Khoảng 1 lít.)

How much money is in the safe?

(Có bao nhiêu tiền trong két?)

➔ There is 1 billion. (Có 1 tỷ.)

Với động từ thường:

How much + N (không đếm được) + do/ does/ did + S + V?

→ S + V + số lượng

Ví dụ:

How much money do you have?

(Bạn có bao nhiêu tiền?)

➔ I have 5 millions. (Tôi có 5 triệu.)

How much paddy does Mr. Smith harvest this year?

(Ông Smith thu hoạch được bao nhiêu thóc trong năm nay?)

➔ 19 tons.(19 tấn.)

How much hỏi về giá cả

Với động từ to be:

How much + is/ are + S?

➔ S + is/ are + giá tiền

Ví dụ:

How much are 5 packs of snacks?

(5 gói bim bim là bao nhiêu?)

➔ 5 packs of snacks are 30.000 VNĐ (5 gói bim bim có giá 30,000 VND)

How much is this Macbook Pro?

(Macbook Pro này giá bao nhiêu?)

➔ More than 50 millions. (Hơn 50 triệu đồng.)

Với động từ “cost”:

How much + do/ does + S + cost?

➔ S + cost + giá tiền

Ví dụ:

How much does this ball cost?

(Quả bóng này giá bao nhiêu?)

➔ This ball costs 2 dollars. (Quả bóng này có giá 2 đô la.)

How much do the 2 benches cost?

(2 cái ghế dài giá bao nhiêu?)

➔ Ten dollars (Mười đô la.)

Cả hai cấu trúc How many và How much đều dùng để hỏi về số lượng, tuy nhiên cách dùng how much và how many khác nhau ở danh từ kết hợp phía sau:

How many

: Sử dụng với danh từ đếm được số nhiều;

How much:

Sử dụng với danh từ không đếm được.

Ví dụ:

How many

models does Mike own?

(Mike sở hữu bao nhiêu mô hình?)

How much

money does Mike have in his wallet? 

(Mike có bao nhiêu tiền trong ví?)

Ngoài ra hỏi về về số lượng, How much còn được sử dụng để hỏi về giá, cấu trúc How many thì không.

Ví dụ:

How much

is Nguyen Anh’s new novel?

How many

is Nguyen Anh’s new novel?

KHÔNG SỬ DỤNG.

(Tiểu thuyết mới của Nguyễn Ánh giá bao nhiêu?)

4. Bài tập cấu trúc How many và How much

Bài tập: Điền How many/ How much phù hợp vào chỗ trống:

………………… milk is there in the fridge?

………………… languages can you speak?

………………… apples do you want?

………………… girls are there in your class?

………………… water do you drink everyday?

.………………….. pens are there in your bag?

………………… loaves of bread does she want?

………………… kilos of rice does your mother need?

Đáp án:

How much

How many

How many

How many

How much

How many

How many

How many

Cách Sử Dụng How Much, How Many

được dùng để hỏi về số lượng, giá cả của thứ gì đó. Tất nhiên, sự khác biệt ở đây nằm ở danh từ đếm được hay không đếm được mà How much, How many đi kèm.

1. How much

How much được dùng chỉ số lượng và đi với danh từ không đếm được.

Ví dụ:

How much time do we have to finish the test?

How much money did you spend?

How much sugar would you like in your coffee?

How much paper will I need?

How much milk is in the fridge?

How much traffic was there on the way to work?

Nếu động từ to be đi với danh từ không đếm được, nó sẽ ở dạng số ít (is, was…)

Ví dụ:

How much juice is left? (bao nhiêu nước trái cây còn lại?)

How much butter is there in the fridge? (Có bao nhiêu bơ trong tủ lạnh?)

Để trả lời How much, ta dùng: There is/There isn’t much …

Ví dụ:

How much butter is there in the fridge? (Có bao nhiêu bơ trong tủ lạnh?)There isn’t much butter in the fridge.

How much còn được dùng khi muốn hỏi giá thứ gì đó. Trong trường hợp này, How much đi với cả danh từ không đếm được và đếm được.

Cấu trúc: How much is/are + Noun (Danh từ)?

Ví dụ:

How much is that painting? (Bức tranh kia giá bao nhiêu?)

How much are those shoes? (Đôi giày này giá bao nhiêu?)

Ngoài ra, có thể dùng How much với động từ Cost (giá).

Cấu trúc: How much does/do + Noun (Danh từ) + cost?Câu trả lời: It/They costs/cost + Giá tiền.

Ví dụ:

Ảnh: tinycards

2. How many

How many được dùng để hỏi về số lượng của thứ gì đó, áp dụng cho danh từ đếm được. Trong trường hợp này, danh từ ở dạng số nhiều.

Ví dụ:

How many days are there in January? (Tháng một có bao nhiêu ngày?)

How many people work in your company? (Công ty bạn có bao nhiêu người?)

Để trả lời How many, ta dùng:

Nếu có 1, ta trả lời: There is one

Nếu có nhiều, ta trả lời: There are + số lượng

Ví dụ:

How many tables are there in the living room? (Có bao nhiêu cái bàn trong phòng khách?)There is one.

How many stools are there in the living room? (Có bao nhiêu cái ghế đẩu trong phòng khách?)There are four. (Có 4 cái)

How many students are there in your class? (Có bao nhiêu sinh viên trong lớp của bạn?)There are twenty. (Có 20 sinh viên)

Lưu ý: Bạn có thể bỏ danh từ trong câu hỏi với how many và how much nếu người nghe hiển nhiên biết sự vật đó để tránh việc lặp đi lặp lại.

Ví dụ:

A: I would like to buy some cheese. (Tôi muốn mua một ít pho mát?)B: How much (cheese) would you like? (Anh muốn bao nhiêu?)

A: I need some coins. (Tôi cần một ít đồng xu)B: How many (coins) do you need? (Anh cần bao nhiêu?)

Cấu Trúc How Long, How Many Times

Cấu trúc này được chia ở thì hiện tại đơn và thì quá khứ đơn, mang nghĩa “bao lâu”.

Tối qua bạn xem tivi trong bao lâu.

Bạn đi bộ đến trường trong bao lâu?

Bạn dành bao nhiêu thời gian tập thể dục mỗi sáng?

Trong trường hợp này, cấu trúc How long đang được chia ở thì hiện tại hoàn thành và giống ý nghĩa ở trên là “bao lâu”.

Họ sống ở đây bao lâu rồi?

Sếp đã rời đi bao lâu rồi?

Bạn ở Anh đã bao lâu rồi?

Đây là ví dụ cụ thể hơn của cấu trúc 1, dùng để nói về việc ai mất bao nhiêu thời gian để làm việc gì.

Câu trả lời sẽ là: It takes (+ O) + time + to V

Bạn mất bao lâu để sửa máy tính vậy?

It takes me 2 hours to do that.

Tôi mất 2 tiếng để làm việc đó.

(Nó lấy của tôi 2 giờ để làm việc đó)

Bạn mất bao lâu để hoàn thành bài tập về nhà ngày hôm qua?

It took me all night to finish my homework!

Tôi mất cả tối để hoàn thành bài tập.

Mất bao lâu để bay đến thành phố Hồ Chí Minh nhỉ?

It will take about 2 hours.

Sẽ tốn khoảng 2 tiếng.

Cấu trúc How long này thường được dùng để hỏi về độ dài của một sự vật nào đó.

Chiếc váy này dài bao nhiêu?

Con sông này dài bao nhiêu?

Vạn lý trường thành của Trung Quốc dài bao nhiêu?

How long have you been waiting at the bus station?

Bạn đã chờ bao lâu ở trạm xe bus rồi?

Khóa học này sẽ kéo dài bao lâu?

Hỏi về độ dài được đo đạc của một vật

Con đường này dài bao nhiêu?

Bản báo cáo của bạn dài bao nhiêu?

Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

Phân biệt cấu trúc How long và How many times

Sau bài viết này, bạn sẽ thấy How long và How many times hoàn toàn không giống nhau chút nào.

Bạn đã xem chương trình truyền hình này trong bao lâu?

Bạn đã xem chương trình truyền hình này bao nhiêu lần?

Bạn đã đi chơi công viên này bao nhiêu lần rồi?

Lưu ý: Cấu trúc How many times thường được sử dụng với do nó biểu thị số lần đã làm gì đó từ trước đến nay và có thể sẽ tiếp tục trong tương lai.

Bạn ở đây bao lâu rồi?

Bạn đã học Tiếng Anh bao lâu rồi?

John đã đang đợi bao lâu rồi?

Tôi phải đợi bạn bao lâu?

Tóc bạn dài bao nhiêu?

Chúng ta tốn bao nhiêu thời gian để đến đó?

1) How long will it take?

2) How long has Sam been reading?

3) How many times do you brush your teeth per day?

4) How long are these jeans?

5) How many times have you played this game?

6) How many times did you meet your mother last month?

7) How long does it take her to clean her house?

8) How long have you been waiting?

Bài 2: Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau

1) It will type for 5 hours.

2) He has been standing for 30 minutes.

3) You have been writing for 3 hours.

4) I have been to Paris 3 times.

1) How long will it type?

2) How long has he been standing?

3) How long have I been writing?

4) How many times have you been to Paris?

5) How many times has John visited your house?

Cách Dùng ‘How Much’ Và ‘How Many’

Phân biệt cách dùng ‘How much’, ‘How many’

Cách dùng ‘How much’ và ‘How many’

Cách dùng How much

“How much” được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của danh từ không đếm được. Vì chủ thể của câu hỏi là danh từ không đếm được nên những sự vật này được đo đếm theo đơn vị như lít, kg, giờ, năm. Ví dụ:

How much time do we have to finish the test? (Chúng ta có bao nhiêu thời gian để hoàn thành bài kiểm tra?)

How much money did you spend? (Em đã tiêu hết bao nhiêu tiền?)

Nếu động từ cần dùng là “be” thì bạn luôn dùng ở dạng ở số ít (singular), chẳng hạn “is”, “was”.

Bạn dùng “How much” khi muốn hỏi giá thứ gì đó, áp dụng với cả danh từ đếm được.Ví dụ:

How much is that painting? (Bức tranh kia giá bao nhiêu?)

How much are those shoes? (Đôi giày này giá bao nhiêu?)

Cách dùng How many

“How many” được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của thứ gì đó, áp dụng cho danh từ đếm được. Trong trường hợp này, danh từ ở dạng số nhiều, luôn nằm sau “How many” và tạo thành cụm “How many + danh từ số nhiều”. Ví dụ:

How many days are there in January? (Tháng một có bao nhiêu ngày?)

How many people work in your company? (Công ty bạn có bao nhiêu người?)

Lưu ý: Bạn có thể bỏ danh từ trong câu hỏi với “how many” và “how much” nếu người nghe hiển nhiên biết sự vật đó để tránh việc lặp đi lặp lại. Ví dụ:

A: I would like to buy some cheese. (Tôi muốn mua một ít pho mát?)

B: How much (cheese) would you like? (Anh muốn bao nhiêu?)

A: I need some coins. (Tôi cần một ít đồng xu)

B: How many (coins) do you need? (Anh cần bao nhiêu?)

Bài tập thực hành ‘How may’, “How many’

Đáp án bài tập thực hành

a. Thêm Many Và Much Vào Chỗ Trống:

1. How many books are there on the table?2. How much milk is there in the bottle?3. How many pens do you have?4. How much sugar does she have?5. How many brothers and sisters do you have?6. How much coffee does Peter have?7. How many apples have you got?8. How much soup has she got?9. How much bread have they got?10. How much money has Tom got?

Bạn đang xem bài viết Cấu Trúc How Many Và How Much trên website 3mienmoloctrungvang.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!