Xem Nhiều 2/2023 #️ Tìm Hiểu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tổng Hợp # Top 11 Trend | 3mienmoloctrungvang.com

Xem Nhiều 2/2023 # Tìm Hiểu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tổng Hợp # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tìm Hiểu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tổng Hợp mới nhất trên website 3mienmoloctrungvang.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp là vị trí vô cùng quan trọng, đòi hỏi người làm kế toán phải có năng lực và kỹ năng làm việc. Với bài viết này, Kế toán Việt Hưng sẽ giới thiệu tới bạn đọc chức năng nhiệm vụ của bộ phận kế toán tổng hợp.

1. Chức năng nhiệm vụ của kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là bộ phận thu thập, tổng hợp, xử lý, kiểm tra, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp, họ chịu trách nhiệm về số liệu chi tiết đến tổng hợp trên sổ kế toán. 

2. Nhiệm vụ của 1 kế toán tổng hợp phải thực hiện

– Đối chiếu số liệu giữa các đơn vị, dữ liệu tổng hợp và chi tiết.

– In sổ kế toán tổng hợp và chi tiết cho công ty

– Hướng dẫn kế toán viên xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

– Thống kê và tổng hợp dữ liệu kế toán khi có yêu cầu

– Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc.

– Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty theo quy định.

– Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết

– Hạch toán doanh thu, chi phí, thuế giá trị gia tăng, công nợ, khấu hao, tài sản cố định… và báo cáo thuế, lập quyết toán thuế.

– Theo dõi và quản lý công nợ, giúp nhà quản lý nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình chiếm dụng vốn từ khách hàng. Từ đó đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi cho công ty.

– Lập báo cáo tài chính theo quý, nửa năm, cả năm và các báo cáo chi tiết giải trình

3. Nhiệm vụ chính của kế toán tổng hợp 

– Tổ chức ghi chép phản ánh tổng hợp số liệu về nhập, xuất tiêu thụ thành phẩm, về các loại vốn, các loại quỹ của xí nghiệp, xác định kết quả lãi lỗ, các khoản thanh toán với ngân sách nhà nước với ngân hàng, với khách hàng và nội bộ xí nghiệp.

– Tổ chức công tác thông tin trong nội bộ xí nghiệp và phân tích hoạt động kinh tế. Hướng dẫn các phòng ban phân xưởng áp dụng các chế độ ghi chép ban đầu. Giúp kế toán trưởng dự thảo các văn bản về công tác kế toán trình giám đốc ban hành áp dụng trong doanh nghiệp như: quy định việc luân chuyển chứng từ, phân công lập báo cáo, quan hệ cung cấp số liệu giữa các phòng ban.

– Kiểm tra thường xuyên và có hệ thống việc thực hiện các chế độ quản lý kinh tế – tài chính trong đơn vị. Kiến nghị các biện pháp xử lý những trường hợp vi phạm.

– Ghi chép vào sổ tổng hợp, lập bảng cận đối kế toán và các báo cáo thuộc phần việc do mình phụ trách và một số báo cáo chung không thuộc nhiệm vụ của các bộ phận trên kể cả báo cáo điều tra, ước tính. Kiểm tra lại tính chính xác, trung thực của các báo cáo của xí nghiệp trước khi giám đốc ký duyệt.

– Giúp kế toán trưởng làm báo cáo phân tích hoạt động kinh tế của đơn vị.

(Theo TS. Đoàn Quang Thiệu)

 4. Các yêu cầu đối với một kế toán tổng hợp

Để trở thành một người kế toán tổng hợp giỏi, người làm kế toán cần có những phẩm chất, năng lực chuyên môn vững để đảm nhiệm tốt phần công việc của họ, cụ thể như:

 – Yêu cầu có năng lực chuyên môn tốt về nghiệp vụ kế toán, nắm chắc các chế độ kế toán hiện hành;

– Sử dụng thành thạo phần mềm excel, phần mềm kế toán là điều thiết yếu.

– Người kế toán cần có khả năng xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện nhiệm vụ được phân công;

– Người kế toán cần hiểu rõ và nắm bắt những kiến thức cơ bản về quy trình, công nghệ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

– Ngoài ra, kĩ năng phân tích báo cáo rất quan trọng đối với một người kế toán tổng hợp để họ có thể thực hiện nhiệm vụ chuẩn xác và đúng quy định.

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kế Toán

–          Quan sát, thu nhận và ghi chép một cách có hệ thống hoạt động kinh doanh hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các sự kiện kinh tế khác như: giám sát, thực hiện các khoản thu chi, tiền gửi ngân hàng, tính toán giá thành sản xuất, kiểm tra và lập nhập kho hàng mua, xuất kho bán hàng, tính lương nhân viên…

–          Phân loại các nghiệp vụ và sự kiện kinh tế thành các nhóm và các loại khác nhau, ghi vào sổ kế toán để theo dõi một cách có hệ thống sự biến động của tài sản và nguồn vốn kinh doanh trong doanh nghiệp

–          Tổng hợp các thông tin đã phân loại thành các báo cáo kế toán (Báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị), phân tích tài chính từ các số liệu kế toán đê tư vấn cho  người ra các quyết định (Giám đốc, kinh doanh, nhà đầu tư…)

Tóm lại, Kế toán  sẽ làm các công việc sau:

v  Thu nhận: Ghi chép lại các hoạt động kinh tế vào các chứng từ kế toán.

v  Xử lý: Hệ thống hóa các thông tin từ chứng từ kế toán vào sổ sách kế toán.

v  Cung cấp: Tổng hợp số liệu để lập các báo cáo kế toán.

Và được thực hiện qua các trìn tự sau: Lập chứng từ – Kiểm kê – Tính giá các đối tượng kế toán – Tính giá thành – Mở tài khoản – Ghi sổ kép – Lập báo cáo tài chính.

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình 3.5 / 5. Số phiếu: 8

Chưa có ai đánh giá

Khái Quát Về Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kế Toán Doanh Nghiệp

Chức năng của phòng kế toán doanh nghiệp

Để tìm hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán doanh nghiệp chúng ta sẽ cùng đi phân tích từng khoản mục. Trước tiên là chức năng của phòng kế toán:

– Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán ….

– Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.

– Cùng với các bộ phận khác tạo nên mạng lưới thông tin quản lý nhân sự, tài chính,… năng động, hữu hiệu.

Nhiệm vụ của phòng kế toán doanh nghiệp

+ Thực hiện kế toán tài sản cố định , nguyên nhiên vật liệu, công cụ dụng cụ…

+ Thực hiện kế toán doanh thu

+ Thực hiện kế toán chi phí ( Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng, chi phí nhân công,…)

+ Thực hiện kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính

+ Thực hiện kế toán hoạt động khác (hoạt động phúc lợi, quy trình đào tạo,…).

– Thực hiện, tham gia thực hiện và trực tiếp quản lý công tác đầu tư tài chính, cho vay tại đơn vị .

– Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về việc chỉ đạo thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và chấp hành chế độ tài chính – kế toán của Nhà nước và của nội bộ công ty:

+ Tham mưu, lập kế hoạch và kiểm tra kế hoạch chi tiêu đảm bảo đúng các quy định về định mức chi tiêu của Nhà nước và của Công ty để hoạt động kinh doanh được hiệu quả.

+ Xây dựng các quy định nội bộ về quản lý tài chính: quy trình thu, chi kinh doanh; quản lý tiền vốn, công nợ; các loại định mức như (định mức hàng tồn kho, tiền lương)… áp dụng trong đơn vị và kiểm tra việc chấp hành các quy định nội bộ này.

+ Nghiên cứu và đề xuất với Lãnh đạo đơn vị các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh đảm bảo chấp hành tốt đúng chế độ hiện hành và phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh doanh của đơn vị để đạt hiệu quả cao nhất.

Quyền hạn của phòng kế toán doanh nghiệp

Ngoài chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán doanh nghiệp sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quyền hạn của bộ phận này.

– Đôn đốc và yêu cầu các phòng, cá nhân của công ty thực hiện các quy định về quản lý tài chính, kế toán.

– Tham gia ý kiến về mặt tài chính đối với công tác kinh doanh và chi tiêu trực tiếp tại đơn vị.

– Có quyền và có trách nhiệm báo cáo và đề xuất với ý kiến với lãnh đạo có thẩm quyền về các vi phạm về quản lý tài chính – kế toán trong phạm vi đơn vị.

Qua chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán doanh nghiệp có thể nói đây là một bộ phận đóng vai trò vô cùng quan trọng, quyết định sự thành bại của một công ty. Nếu thông tin kế toán bị sai lệch, các quyết định của chủ doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng rất lớn, từ đó gây ra tình trạng khó khăn cho doanh nghiệp.

Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Kế Hoạch Hóa Marketing Trong Xây Dựng

Kế hoạch hóa marketing trong xây dựng được hiểu là việc xậy dựng trình tự logic của các loại hoạt động marketing nhằm giúp doanh nghiệp có thể lập kế hoạch hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.

Kế hoạch hóa marketing trong xây dựng là gì?

Kế hoạch hóa marketing trong xây dựng tiếng Anh là Construction Marketing Plan.

Trong kế hoạch marketing phản ánh các phương hướng hoạt động của doanh nghiệp xây dựng để đạt được thành quả và sự thịnh vượng trên thị trường.

Chức năng và nhiệm vụ

– Chức năng chủ yếu của kế hoạch marketing: lập luận cứ cho các mục tiêu và đề ra các hành động cụ thể có tính tới các nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu này.

Những mục tiêu của doanh nghiệp xây dựng là: thực hiện sản phẩm xây dựng (các công trình xây dựng, vật liệu, kết cấu xây dựng…), thực hiện các công tác xây lắp và các dịch vụ xây dựng trong thời hạn được giao với chất lượng phù hợp.

– Nhiệm vụ: Trong kế hoạch marketing giải quyết các nhiệm vụ về sử dụng các khả năng hiện có để củng cố vị thế của doanh nghiệp xây dựng trên thị trường xây dựng và về sự đạt được hiệu quả trong cuộc đấu tranh cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng tương tự nhau.

Doanh nghiệp xây dựng hiện đại buộc phải hoạt động trong những điều kiện cạnh tranh và tình huống kinh tế luôn thay đổi. Kế hoạch marketing mở ra những khả năng cho phép doanh nghiệp thắng trong cạnh tranh, tự thích ứng trên thị trường và đạt được sự ổn định và tin cậy về tài chính trong môi trường động của kinh doanh hiện đại, nâng cao thu nhập, doanh lợi, rủi do tài chính thấp hơn.

Trình tự lập kế hoạch hoạt động marketing

Kế hoạch hóa hoạt động marketing của doanh nghiệp xây dựng được thực hiện theo trình tự nhất định.

– Đầu tiên, xác lập mục tiêu của hoạt động marketing đối với các dự án khác nhau, các tổ hợp xây dựng, các công trình có chức năng sản xuất, nhà ở, xã hội hoặc văn hóa cũng như các loại công tác và dịch vụ.

– Nghiên cứu các chiến lược loại trừ nhau, xây dựng các công trình của qui hoạch hoàn thiện, áp dụng công nghệ và tổ chức xây dưng mới, hình thành thị trường, xâm nhập vào các thị trường mới và các vùng khác.

– Hình thành kế hoạch hoạt động marketing mà các bộ phận của kế hoạch này là: các công trình xây dựng, các loại công tác xây lắp, giá cả các công trình và các loại công tác; cách thực hiện các công trình và các loại công tác xây lắp, bàn giao công trình và các công tác cho chủ đầu tư.

– Lập ngân sách marketing. Ngân sách marketing là một phần của kế hoạch marketing phản ánh giá trị được thiết kế của các khoản thu nhập, chi phí và lợi nhuận,

Theo vietnambiz

ONESE – Nhà Máy Sản Xuất Nội Dung Chuyển Đổi Bán Hàng & SEO 4.0 – giúp doanh nghiệp bạn tối ưu trang web, sản xuất nội dung và phân phối nội dung lên các kênh truyền thông phù hợp. Chúng ta cùng nhau làm việc để doanh nghiệp của bạn Bán Nhiều Hàng & Tăng Lợi Nhuận với thứ hạng từ khóa được xếp hạng cao và nội dung chuyển đổi mua hàng tăng trưởng liên tục.

ONESE Digital Marketing

Điện thoại: 028 6292 1313

Bạn đang xem bài viết Tìm Hiểu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tổng Hợp trên website 3mienmoloctrungvang.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!