Top 15 # Cấu Trúc Đề Thi Lớp 10 Năm 2019 Thanh Hóa / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | 3mienmoloctrungvang.com

Cấu Trúc Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2022 Thanh Hóa / 2023

Trước đó, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có văn bản quy định cấu trúc đề thi các môn thi vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 bao gồm 4 môn là Toán, Văn, Tiếng Anh và Vật Lý.

Tuy nhiên theo quyết định mới nhất, Sở giáo dục đào tạo Thanh Hóa đã công bố điều chỉnh nội dung kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh này, cụ thể thí sinh sẽ thi 3 môn, gồm: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Thời gian và hình thức tổ chức kỳ thi vào lớp 10 hiện chưa có thông tin chính thức và sẽ có hướng dẫn sau.

1. Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 môn Toán tỉnh Thanh Hóa

1. Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề.

2. Cấu trúc đề thi: tổng 10,0 điểm.

Biểu thức đại số: 2,0 điểm.

Hàm số, đồ thị và hệ phương trình: 2,0 điểm.

Phương trình bậc hai hoặc phương trình quy về bậc hai: 2,0 điểm.

Hình học: 3,0 điểm.

Phần dành cho học sinh khá, giỏi: 1,0 điểm.

3. Nội dung thi

3.1 Biểu thức đại số

Rút gọn biểu thức.

Toán về giá trị của biểu thức hoặc biến số.

3.2 Hàm số, đồ thị và hệ phương trình

3.3 Phương trình bậc hai hoặc phương trình quy về bậc hai

Phương trình bậc 2.

Hệ thức Viét và ứng dụng.

3.4 Hình học

Tứ giác nội tiếp.

Hệ thức trong tam giác.

Đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau.

Ba điểm thẳng hàng.

Độ dài đoạn thẳng.

Số đo góc.

Quan hệ giữa đường thẳng.

Cực trị hình học.

3.5 Phần dành cho học sinh khá, giỏi

Tham khảo Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Thanh Hóa có đáp án mới nhất

2. Cấu trúc đề thi môn Ngữ văn và Tiếng Anh (Chưa điều chỉnh)

Chúng tôi sẽ cập nhật ngay nội dung mới nhất khi Sở GDDT tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh cấu trúc đề thi 2 môn này.

Cấu trúc đề thi môn Ngữ văn

I. Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề.

II. Cấu trúc đề thi: tổng 10,0 điểm.

Đọc hiểu: 3,0 điểm.

Nghị luận xã hội: 2,0 điểm.

Nghị luận văn học: 5,0 điểm.

III. Nội dung thi

1 Phần Đọc hiểu

Ngữ liệu mở ngoài chương trình và sách giáo khoa.

Thực hiện trả lời yêu cầu 4 câu hỏi dựa trên chuẩn kiến thức và kĩ năng hiện hành, mức độ từ dễ đến khó. Phần trả lời ngắn yêu cầu viết từ 7-10 câu.

2. Tạo lập văn bản

Câu 1: Nghị luận xã hội

Căn cứ ngữ liệu mở của phần Đọc hiểu, yêu cầu viết 1 đoạn văn 200 chữ (khoảng từ 20-25 dòng tờ giấy thi).

Câu 2: Nghị luận văn học

Vận dụng khả năng đọc – hiểu và kiến thức văn học để viết bài nghị luận văn học (Văn học Việt Nam, văn học địa phương). Trọng tâm chương trình lớp 9.

IV. Mức độ kiểm tra đánh giá

Nhận biết, thông hiểu: 50%.

Vận dụng, vận dụng cao: 50%.

Tham khảo Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2020 Thanh Hóa có đáp án mới nhất Cấu trúc đề thi môn Tiếng Anh

I. Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề.

II. Cấu trúc đề thi: Tổng điểm toàn bài 50 chia 5 qui về thang điểm 10.

III. Nội dung thi

1. Ngữ âm

– Xác định đúng trọng âm của từ.

– Xác định đúng cách đọc các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm.

2. Từ vựng

– Cấu tạo từ (Word formation).

– Kết hợp từ (Collocation).

3. Dạng của động từ

4. Ngữ pháp

– Mạo từ

– Danh từ

– Đại từ

– Động từ

– Tính từ

– Trạng từ

– Giới từ

– Liên từ

– Câu đơn, câu phức, các mệnh đề trong câu phức

– Lối nói trực tiếp, gián tiếp, câu so sánh, câu điều kiện, thể chủ động, bị động…

5. Đọc hiểu

– Đọc hiểu 1: Đọc đoạn văn chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi.

– Đọc hiểu 2: Đọc đoạn văn, chọn từ, cụm từ điền vào ô trống.

– Đọc hiểu 3: Đọc đoạn văn, tìm từ điền vào ô trống.

6 Kỹ năng viết

– Viết lại câu 1: Viết lại câu bắt đầu bằng từ gợi ý.

– Viết lại câu 2: Viết lại câu có từ gợi ý và sử dụng 1 từ cho sẵn.

IV. Mức độ kiểm tra đánh giá

Nhận biết: 20%.

Thông hiểu 30%.

Vận dụng 30%.

Vận dụng cao: 20%.

Lưu ý: Đề thi không kiểm tra đánh giá những nội dung đã được giảm tải.

Cấu Trúc Đề Thi Vào 10 Năm 2022 Tại Thanh Hóa / 2023

Thí sinh thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh chung cho cả thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn và thi lớp 10 THPT. Riêng thi vào trường THPT chuyên Lam Sơn, thí sinh phải thi thêm 1 môn chuyên theo đề thi riêng.

Sở GD-ĐT Thanh Hóa trước đó cũng đã công bố các môn chung (Toán, Ngữ văn) và môn thi thứ ba (Tiếng Anh,…) dành cho thi tuyển sinh lớp 10 THPT và THPT chuyên Lam Sơn. Cụ thể:

Môn Toán chung (Dành cho thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên Lam Sơn)

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề.

Cấu trúc đề thi: tổng 10,0 điểm

I – Biểu thức đại số (2 điểm)

– Rút gọn biểu thức.

– Toán về giá trị của biểu thức hoặc biến số.

II – Hàm số, đồ thị và hệ phương trình (2 điểm)

Đường thẳng y = ax + b hoặc parbol y = ax2.

Hệ phương trình.

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

III – Phương trình bậc hai hoặc phương trình quy về bậc hai (2 điểm)

Phương trình bậc hai.

Hệ thức Viét và ứng dụng.

Phương trình quy về bậc hai.

IV – Hình học (3 điểm)

Tứ giác nội tiếp.

Hệ thức trong tam giác.

Đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau.

Ba điểm thẳng hàng .

Độ dài đoạn thẳng .

Số đo góc.

Diện tích, thể tích.

Quan hệ giữa đường thẳng.

Cực trị hình học.

V – Phần dành cho học sinh khá, giỏi (1điểm)

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề.

Cấu trúc đề thi: tổng 10,0 điểm

PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

– Ngữ liệu mở ngoài chương trình và sách giáo khoa.

– Thực hiện trả lời yêu cầu 4 câu hỏi dựa trên chuẩn kiến thức và kĩ năng hiện hành, mức độ từ dễ đến khó. Phần trả lời ngắn yêu cầu viết từ 7-10 câu.

PHẦN II: TẠO LẬP VĂN BẢN (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm): Nghị luận xã hội

Căn cứ ngữ liệu mở của phần Đọc hiểu, yêu cầu viết 1 đoạn văn 200 chữ (khoảng từ 20-25 dòng tờ giấy thi)

Câu 2 (5,0 điểm): Nghị luận văn học

Vận dụng khả năng đọc – hiểu và kiến thức văn học để viết bài nghị luận văn học (Văn học Việt Nam, Văn học địa phương). Trọng tâm chương trình lớp 9.

* Chú ý: Đề thi gồm 4 mức độ yêu cầu theo tỉ lệ sau: Nhận biết và Thông hiểu 50%; Vận dụng và Vận dụng cao: 50%.

Môn Tiếng Anh chung (Dành cho thi tuyển sinh lớp 10 THPT và THPT chuyên Lam Sơn)

I. Ngữ âm: (5 câu hỏi tương đương 5 điểm)

Xác định đúng trọng âm của từ

Xác định đúng cách đọc các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm

II. Từ vựng: (5 câu hỏi tương đương 5 điểm)

Cấu tạo từ (Word formation)

Kết hợp từ (Collocation)

III. Dạng của động từ (5 câu hỏi tương đương 5 điểm)

IV. Ngữ pháp: (10 câu hỏi tương đương 10 điểm)

Mạo từ

Danh từ

Đại từ

Động từ

Tính từ

Trạng từ

Giới từ

Liên từ

Câu đơn, câu phức, các mệnh đề trong câu phức

Lối nói trực tiếp, gián tiếp, câu so sánh, câu điều kiện, thể chủ động, bị động….

V. Đọc hiểu: (15 câu hỏi tương đương 15 điểm)

Đọc hiểu 1: Đọc đoạn văn chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi

Đọc hiểu 2: Đọc đoạn văn, chọn từ, cụm từ điền vào ô trống

Đọc hiểu 3: Đọc đoạn văn, tìm từ điền vào ô trống

Viết lại câu 1: Viết lại câu bắt đầu bằng từ gợi ý

Viết lại câu 2: Viết lại câu có từ gợi ý và sử dụng 1 từ cho sẵn

3. Nội dung thi:

Tổng điểm toàn bài 50 chia 5 qui về thang điểm 10

4. Loại câu hỏi: Đề thi bao gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận

5. Mức độ yêu cầu:

Đề thi gồm 4 mức độ yêu cầu theo tỉ lệ sau Nhận biết: 20%; Thông hiểu 30%; Vận dụng 30%; Vận dụng cao: 20%.

Lưu ý: Đề thi không kiểm tra đánh giá những nội dung đã được giảm tải.

Như vậy, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã ra thông báo về cấu trúc đề thi các môn trong kì thi tuyển sinh vào 10. Bởi vậy, các bạn học sinh lớp 9 tại Thanh Hóa trước hết cần quan tâm đến cấu trúc đề thi và ôn luyện thật tốt 3 môn Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh để có thể tự tin bước vào kì thi vào lớp 10 trong 2 tháng tới.

Quét toàn bộ các dạng đề thi vào 10 không chuyên của 63 tỉnh thành trên cả nước.

Hướng dẫn giải chi tiết từng dạng bài để đạt điểm cao tối đa

Tổng kết lỗi sai thường gặp, cung cấp chiến thuật làm bài hiệu quả

Phòng luyện 9600+ câu hỏi kèm đáp án, lời giải chi tiết.

Thanh Hóa: Điều Chỉnh Môn Thi Và Cấu Trúc Đề Thi Vào 10 Năm 2022 / 2023

Bên cạnh đó, cấu trúc đề thi các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh cũng đã được điều chỉnh thay vì giữ nguyên cấu trúc đề thi vào 10 năm học 2019 – 2020.

1. Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề.

2. Cấu trúc đề thi: tổng 10,0 điểm.

Biểu thức đại số: 2,0 điểm.

Hàm số, đồ thị và hệ phương trình: 2,0 điểm.

Phương trình bậc hai hoặc phương trình quy về bậc hai: 2,0 điểm.

Hình học: 3,0 điểm.

Phần dành cho học sinh khá, giỏi: 1,0 điểm.

3. Nội dung thi

1

Biểu thức đại số

– Rút gọn biểu thức. – Toán về giá trị của biểu thức hoặc biến số.

2

Hàm số, đồ thị và hệ phương trình

– Đường thẳng y=ax+b. – Hệ phương trình.

3

Phương trình bậc hai hoặc phương trình quy về bậc hai

– Phương trình bậc 2. – Hệ thức Viét và ứng dụng.

4

Hình học

– Tứ giác nội tiếp. – Hệ thức trong tam giác. – Đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau. – Ba điểm thẳng hàng. – Độ dài đoạn thẳng. – Số đo góc. – Quan hệ giữa đường thẳng. – Cực trị hình học.

5

Phần dành cho học sinh khá, giỏi

– Bất đẳng thức. – Cực trị.

Về nội dung điều chỉnh cấu trúc đề thi môn Ngữ văn và Tiếng Anh, HOCMAI sẽ tại bài viết này!

Như vậy, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã có sự điều chỉnh số môn thi và cấu trúc đề thi các môn trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm 2020. Riêng với môn Toán, các nội dung đã được điều chỉnh không nằm trong phạm vi thi bao gồm: parabol y=ax 2, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình; phương trình quy về bậc hai; diện tích, thể tích.

Trước những thay đổi này, học sinh lớp 9 tại địa bàn tỉnh cần điều chỉnh và lập ngay cho mình một kế hoạch ôn thi bài bản để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi vào 10 sắp tới!

Quét toàn bộ các dạng đề thi vào 10 không chuyên của 63 tỉnh thành.

Hướng dẫn giải chi tiết từng dạng bài để đạt điểm cao tối đa.

Tổng kết lỗi sai thường gặp, cung cấp chiến thuật làm bài hiệu quả.

Phòng luyện gần 10.000 câu hỏi kèm đáp án, lời giải chi tiết.

Liên hệ hotline 0936 5858 12 để được HOCMAI tư vấn cụ thể và miễn phí!

Cấu Trúc Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Năm 2022 / 2023

Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2016 – 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán

Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Toán

Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2016 – 2017 dành cho các bạn học sinh lớp 9 nghiên cứu, hệ thống củng cố kiến thức Toán 9 cũng như luyện đề, bài tập nhằm có các cách giải toán được nhanh nhất, thông minh nhất, giúp các bạn ôn thi môn Toán vào lớp 10 được hiệu quả cao.

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán Tổng hợp đề thi vào lớp 10 được tải nhiều nhất Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn năm học 2016 – 2017

Học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 sắp kết thúc, các em học sinh cuối cấp THCS đang gấp rút ôn thi cuối kỳ và chuẩn bị thi đầu cấp THPT. Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2016 về cơ bản sẽ không có nhiều thay đổi so với năm ngoái.

Các dạng bài trong cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Toán

Đề thi năm nay sẽ có khoảng 6,5 điểm thuộc nội dung đại số; 3,5 điểm thuộc nội dung hình học với kiến thức rải đều trong chương trình THCS nhưng chủ yếu tập trung ở chương trình lớp 9. Đa số câu hỏi thuộc dạng kiến thức cơ bản nhưng thí sinh phải tư duy, hiểu bài mới làm được, những câu hỏi khó chủ yếu tập trung ở phần đại số chiếm 1 điểm, phần hình học chiếm khoảng 2,5 đến 3 điểm của đề thi.

Đề thi môn Toán thường xoay quanh 5 dạng bài sau:

Rút gọn biểu thức

Giải phương trình – hệ phương trình

Hàm số và đồ thị

Giải các bài toán bằng cách lập phương trình – hệ phương trình

Bài toán ứng dụng thực tế, dạng bài toán lãi suất

Câu hỏi khó thường nằm ở các dạng bài sau: Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Toán sẽ tăng cường câu hỏi vận dụng

Chủ trương đổi mới nội dung đề thi sẽ thể hiện rõ nhất ở câu hỏi yêu cầu thí sinh phải vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống thực tiễn. Cụ thể, câu hỏi về biểu thức sẽ không ra một biểu thức có sẵn mà thí sinh phải biết biến đổi biểu thức rồi mới giải. Đây là câu hỏi có vận dụng tư duy nhưng chỉ ở dạng đơn giản. Câu hỏi này chiếm tỉ trọng không lớn trong đề thi, nhưng tối thiểu khoảng 0,75 điểm toàn bài thi.

Nếu các em học sinh nắm vững kiến thức cơ bản của môn học, giải bài tập một cách nhuần nhuyễn thì sẽ làm tốt bài thi và dễ dàng đạt điểm trên trung bình, nếu tư duy tốt sẽ đạt điểm khá giỏi.