Top 12 # Cấu Trúc In Spite Of Although / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 11/2022 # Top Trend | 3mienmoloctrungvang.com

Cấu Trúc Although, In Spite Of, Though, Even Though, Despite / 2023

Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách dùng của các liên từ chỉ sự tương phản: Although, Though, Even though, Despite và In Spite of.

Các liên từ này đều có nghĩa là “mặc dù“, tuy nhiên lại khác nhau về ngữ pháp. Để tiện cho việc ghi nhớ và học tập, chúng ta sẽ chia chúng thành 2 nhóm:

Nhóm 1: Although, Though, Even though Nhóm 2: Despite và In Spite of.

Cấu trúc Although, Though, Even though

Trong lối dùng anh ngữ cơ bản tại chương trình học phổ thông, chúng ta có thể dùng các từ này để thay thế cho nhau mà cấu trúc câu vẫn không thay đổi.

Theo sau là 1 mệnh đề có chủ ngữ và động từ

Although/ though/ even though + S + V (chia theo thì thích hợp)

Ví dụ:

She walked home by herself although she knew that it was dangerous.

⟹ Cô ấy đi về nhà một mình mặc dù cô biết như vậy rất nguy hiểm.

He decided to go though I begged him not to.

⟹ Anh ấy đã quyết định đi, mặc dù tôi tha thiết mong anh ở lại.

She’ll be coming tonight even though I don’t know exactly when.

⟹ Cô ấy sẽ tới vào tối nay, mặc dù tôi không biết chính xác thời gian.

Có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề

Ví dụ:

Although/ though/ even though she hasn’t really got the time, she still offered to help.

hoặc She still offered to help although/ though/ even though she hasn’t really got the time.

⟹ Mặc dù không thực sự có thời gian, cô ấy vẫn tỏ ý muốn giúp đỡ.

➤ Khi đảo Although/ Though/ Even though lên đứng đầu câu, ta phải sử dụng dấu phẩy sau mệnh đề chính. Ngược lại nếu đứng ở giữa câu thì không cần dấu phẩy.

➤ Mặc dù có nghĩa hoàn toàn giống nhau và có thể thay thế cho nhau nhưng sắc thái biểu đạt và ngữ cảnh sử dụng của 3 từ này lại có phần khác nhau.

Although thường được sử dụng nhiều trong văn viết, với sắc thái trang trọng (formal) còn Though lại được sử dụng phổ biến trong văn nói, với sắc thái informal. Và trong đa số trường hợp, Though thường đứng cuối câu.

Ví dụ:

It was raining. We decided to go fishing though.

⟹ Trời đang mưa nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi câu cá.

Even though được dùng để diễn tả sự tương phản mạnh mẽ hơn so với Although và Though.

Ví dụ:

Even though it was raining, we decided to go fishing.

➤ Trong văn nói văn viết trang trọng, chúng ta còn có thể sử dụng mệnh đề rút gọn với Although và Though để giới thiệu mệnh đề sau mà không cần động từ.

Ví dụ:

Peter, although working harder this term, still needs to put more work into mathematics. Raymond, although very interested, didn’t show any emotion when she invited him to go for a walk. Though more expensive, the new car model is safer and more efficient.

➤ Trong một số trường hợp Though/ Although có thể mang nghĩa giống “but” và “however” (nhưng, tuy nhiên).

Cấu trúc Despite và In Spite of

Chúng cũng có nghĩa tương tự như Though, Although và Even though, đều dùng để biểu đạt sự đối lập giữa hai mệnh đề. Hai từ ở nhóm này được dùng phổ biến trong văn viết hơn văn nói. Đồng thời từ Despite mang ý nghĩa trang trọng hơn In spite of một chút.

Theo sau là danh từ, cụm danh từ hoặc danh động từ

Ví dụ:

The game continued despite the rain.

⟹ Trận đấu vẫn tiếp tục mặc dù trời mưa.

In spite of her illness, she came to work.

⟹ Mặc dù bị ốm, cô ấy vẫn đi làm.

He arrived late despite leaving in plenty of time.

⟹ Anh ta đến muộn mặc dù có rất nhiều thời gian để di chuyển.

Giống với Though/ Although/ Even though, Despite và In spite of đều có thể đứng đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề.

Có thể đi với “the fact that”

Khi muốn viết lại câu từ nhóm 1 sang nhóm 2, chúng ta chỉ việc thêm cụm từ “the fact that” vào phía sau Despite hoặc In spite of.

Despite/ In spite of the fact that + S + V (chia theo thì thích hợp)

Ví dụ:

When they arrived at Malaga it was hot although it was only the end of April.

⟹ When they arrived at Malaga it was hot in spite of the fact that it was only the end of April.

There’s a chance he’ll recover though the doctors can’t say for certain.

⟹ There’s a chance he’ll recover despite the fact that the doctors can’t say for certain.

Bài tập vận dụng

Chọn một trong các từ thích hợp sau để điền vào chỗ trống: although, in spite of, because, because of

Đáp án

Nắm Chắc Cấu Trúc Despite, In Spite Of, Although Đầy Đủ Nhất / 2023

Cấu trúc:

Lưu ý: Khi Despite và In spite of đứng đầu câu thì phải thêm dấu “,” giữa hai mệnh đề.

Ví dụ:

Despite his perfect personality, I still don’t like him.

Mặc cho tính cách hoàn hảo của anh ấy, tôi vẫn không thích anh ấy.

My father still works hard in spite of his old age.

Bố tôi vẫn làm việc rất chăm chỉ mặc cho độ tuổi của ông ấy.

Có một cách để “biến tấu” cấu trúc này linh hoạt hơn, đó là sử dụng cụm “the fact that” như sau: Ví dụ:

Despite the fact that it rained heavily, people still went to the concert.

Mặc cho sự thật là trời mưa rất to, mọi người vẫn đi đến buổi hòa nhạc.

He bought a new laptop in spite of the fact that he had had one.

Anh ấy mua một chiếc laptop mới mặc cho sự thật là anh ấy đã có 1 cái từ trước.

Khi sử dụng các liên từ ở đầu câu, phải thêm dấu “,” giữa hai mệnh đề.

Khi các liên từ đứng đầu câu, câu văn sẽ có sắc thái trang trọng hơn.

Even though mang nghĩa nhấn mạnh nhất.

Ví dụ:

Although he studied hard, he still made some small mistakes in the test.

Mặc dù học hành chăm chỉ, anh ấy vẫn mắc một vài lỗi nhỏ trong bài kiểm tra.

John still chases after Lily even though he knows she doesn’t like him.

John vẫn theo đuổi Lily dù biết cô không thích anh ấy.

Ngoài ra, trong văn nói tiếng anh, chúng ta thường dùng THOUGH ở cuối câu .

Ví dụ:

The car is not very nice, I like its engine though.

Dù chiếc xe không quá tuyệt nhưng tôi thích động cơ của nó.

Her job is hard, her salary is low though.

Mặc dù công việc vất vả nhưng lương của cô ấy lại thấp.

Các bạn chỉ cần lựa chọn từ ngữ và suy nghĩ một chút là có thể tạo ra được câu hợp lý rồi. Tuy nhiên thì sau đây sẽ là vài mẫu câu chính hay gặp giúp bạn dễ tưởng tượng hơn.

Although the dress is expensive, she still buys it for her mom.

= Despite the expensive dress, she still buys it for her mom.

Mặc cho chiếc váy đắt đỏ, cô ấy vẫn mua nó cho mẹ mình.

John decided to go to work even though the rain was so heavy.

= John decided to go to work in spite of the heavy rain.

John vẫn đi làm mặc cho cơn mưa to.

Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề giống nhau, ta được bỏ chủ ngữ, động từ thêm đuôi “ing”.

Although Sarah was tired, she still finished her tasks before going home.

= Despite being tired, Sarah still finished her tasks before going home.

Mặc cho cảm thấy mệt, Sarah vẫn hoàn thành nhiệm vụ trước khi về nhà.

He bought a lot of things though he ran out of money.

= He bought a lot of things in spite of running out of money.

Anh ấy mua rất nhiều đồ mặc dù hết tiền.

Although he was sick, he still went on the trip.

= Despite his sickness, he still went on the trip.

Mặc dù ốm anh ấy vẫn tham gia chuyến đi.

John can catch a cold even though he is strong.

= In spite of John’s strong health, he can catch a cold.

Mặc dù có sức khỏe tốt, John vẫn có thể bị cảm.

Bài 1: Điền liên từ thích hợp

Bài 2: Dịch các câu sau sang tiếng Anh

Vậy là bạn đã biết được toàn bộ các liên từ nhượng bộ (mệnh đề nhượng bộ) bao gồm: despite, in spite of, though, although và even though rồi đó. Đừng đề các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh này làm khó khăn bạn trong các bài kiểm tra trong tương lai nữa nha!

Bài Tập Về Although In Spite Of Despite / 2023

Lý thuyết

Although / Even though / In spite of / Despite đều có chung nghĩa là mặc dù, có thể đứng đầu mệnh đề hoặc giữa câu ngăn cách 2 mệnh đề với nhau. Nếu đứng đầu câu, sau mệnh đề chứa các từ trên, phải thêm dấu phẩy.

ALTHOUGH / EVEN THOUGH + S + V

IN SPITE OF / DESPITE + V-ING / NOUN PHRASE / THIS…, THE FACT THAT…, WHAT…

Exercise

Complete these sentences. Each time use Although + a sentences from the table

1) Although……………………., he isn’t particularly well-paid.

2) ………………………………., I recognised him from a photograph.

3) I didn’t wear a coat……………………………………….

4) We thought we’d better invite her to the party………………………….

5) ………………………………, I managed to make myself understood.

6) He was late……………………………….

7) ………………………………, she is quite fit.

8) ………………………………., we enjoyed our holiday.

9) I didn’t get the job……………………………….

10) ……………………………….., I arrived on time.

2) ……………..I had planned everything carefully, a lot of things went wrong.

3) I love music………………..I can’t play a musical instrument.

4) ……………..being very tired, we carried on walking.

5) The heating was on, chúng tôi the house was still cold.

7) I couldn’t sleep………….I was tired.

8) chúng tôi rained a lot, they enjoyed themselves.

9) I didn’t get the chúng tôi qualifications.

10) chúng tôi I said last night, I still love you.

Choose the correct answer

1) chúng tôi bad weather, we went on a school picnic.

A. Although B. Despite C. In spite

2) chúng tôi illness, Tom went to school because he had an important exam.

A. In spite of B. Although C. But

3) chúng tôi was very busy, my mother cooked a great meal for us.

A. Despite B. In spite of C. Although

4) I still got a low grade……………I studied for my Math test.

A. although B. despite C. in spite of

5) I have so many cavities………….I brush my teeth regularly.

A. in spite of B. even though C. despite

6) chúng tôi heavy fog, we managed to get to the meeting on time.

A. But B. Although C. In spite of

7) chúng tôi played well, we couldn’t win the game.

A. Although B. Even though C. A&B

8) She still loves her chúng tôi broke up.

A. even though B. in spite of C. despite

9) The elevator was out of order so I had to use the stairs……………..being exhausted.

A. in spite B. despite C. A&B

10) I’m not going to eat fast food…………..I’m starving.

A. although B. because C. even

Write a new sentence with the same meaning. Use the words in brackets

1) I couldn’t sleep although I was tired. (despite)

2) Although he’s got an English name, he is in fact German. (despite)

3) In spite of her injured foot, she managed to walk to the village. (although)

4) I decided to accept the job although the salary was low. (in spite of)

5) We lost the match although we were the better team. (despite)

6) In spite of not having eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry. (although)

7) I’m not tired in spite of working hard all day. (although)

8) She is quite fat although she plays sport everyday. (despite / the fact)

9) Although I see him every morning, I’ve never spoken to him. (in spite of)

10) It’s quite warm although it’s a bit windy. (despite)

Exercise 1:

1) Although he has a very responsible job

2) Although I had never seen him before

3) although it was quite cold

4) although we don’t like her very much

5) Although I didn’t speak the language

6) although he had promised to be on time

7) Although she smokes 40 cigarettes a day

8) Although it rained a lot

9) although I had all the necessary qualifications

10) Although the traffic was bad

Exercise 2:

1) In spite of 2) Although 3) although 4) In spite of 5) in spite of

6) although 7) although 8) Although 9) in spite of 10) In spite of

Exercise 3:

1) B 2) A 3) C 4) A 5) B

6) C 7) C 8) A 9) B 10) A

Exercise 4:

1) I couldn’t sleep despite being tired.

2) Despite his English name, he is in fact German.

3) Although she had an injured foot, she managed to walk to the village.

4) I decided to accept the job in spite of the low salary.

5) We lost the match despite being the better team.

6) Although I hadn’t eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry.

7) I’m not tired although I work all day.

8) Despite the fact that she plays sports everyday, she is quite fat.

9) In spite of seeing him every morning, I’ve never spoken to him.

10) It’s quite warm despite being a bit windy.

Thực hành thêm:

Bài tập câu bị động

Chúng tôi vừa giới thiệu với các giáo viên, học sinh các bài tập về although in spite of despite có đáp án chi tiết. Nhớ luyện tập thường xuyên giúp cải thiện khả năng làm bài tập hiệu quả..

Chúc các em hoc tốt!

Chuyển Đổi Qua Lại Giữa Although / Though Despite / In Spite Of / 2023

Nguyên tắc chung cần nhớ là : Although/ though + mệnh đề Despite / in spite of + cụm từ Các công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau: 1) Nếu chủ từ 2 mệnh đề giống nhau: – Bỏ chủ từ ,động từ thêm ING . Although Tom got up late, he got to school on time.

2) Nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ – Đem tính từ đặt trước danh từ ,bỏ to be  Although the rain is heavy,……. 3) Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ : – Đổi đại từ thành sỡ hửu ,đổi tính từ thành danh từ ,bỏ be  Although He was sick,…….. 4) Nếu chủ từ là đại từ + động từ + trạng từ  – Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ ,trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ

Although He behaved impolitely,….. 5) Nếu câu có dạng : there be + danh từ Hoặc : S + have + N

– Thì bỏ there be  Although there was an accident ,…..

BÀI TẬP 1 : Viết lại câu không thay đổi nghĩa:

1) Although Tom was a poor student, he studied very well. 2) Mary could not go to school because she was sick.  Because of …. 3) Although the weather was bad, she went to school on time. 4) My mother told me to go to school although I was sick. 5) Because there was a big storm, I stayed at home. 6) Tom was admitted to the university although his grades were bad.  Despite …. 7) Although she has a physical handicap, she has become a successful woman. 8) In spite of his god salary, Tom gave up his job. 9) Though he had not finished the paper, he went to sleep. 10) In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.

BÀI TẬP 2 :

1) Many people began to wearing jeans because they were cheap. 2 ) Since he was careless, Tom lost the game. 3) Although she behaves well, no one loves her. Despite…….. 4) Because of the cold weather, the crops are late this year. 5) Mary was worried because Tom was late. 6) Tom walked slowly because his leg was bad. 7) I came here because I want the English course. 8) I went to school although it was hot. Despite…….. 9) Because the dust in the room, I can’t go in. 10) Because of too much smoke, We have to wear masks .

ĐÁP ÁN BÀI TẬP 1 : Viết lại câu không thay đổi nghĩa:

1) Although Tom was a poor student, he studied very well. 2) Mary could not go to school because she was sick.  Because of being sick,Mary couldn’t go to school  3) Although the weather was bad, she went to school on time. 4) My mother told me to go to school although I was sick. 5) Because there was a big storm, I stayed at home. 6) Tom was admitted to the university although his grades were bad.  Despite Tom’s bad grade,he was admitted to the university 7) Although she has a physical handicap, she has become a successful woman. 8) In spite of his good salary, Tom gave up his job. 9) Though he had not finished the paper, he went to sleep. 10) In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.

ĐÁP ÁN BÀI TẬP 2:

1) Many people began to wearing jeans because they were cheap. 2 ) Since he was careless, Tom lost the game. 3) Although she behaves well, no one loves her. 4) Because of the cold weather, the crops are late this year. 5) Mary was worried because Tom was late. 6) Tom walked slowly because his leg was bad. 7) I came here because I want the English course. 8) I went to school although it was hot. 9) Because of the dust in the room, I can’t go in. 10) Because of too much smoke, we have to wear masks .

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…