Top 10 # Cấu Trúc Sau Give Up Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | 3mienmoloctrungvang.com

Give In, Give Out, Give Up, Give Away Là Gì? Cụm Từ Give

Ex: I will give her an new house.

(Tôi sẽ cho cô ấy một ngôi nhà mới)

Give

Ex: Tony will give me all help he can.

(Tony sẽ giúp đỡ tôi hết lòng)

Gave

Ex: I gave her a special gift yesterday.

(Tôi đã tặng cô ấy một món quà đặc biệt)

Given

Ex: Jan has given me an idea for 2 hours.

(Jan đã cho tôi một ý tưởng khoảng 2 giờ)

– Cung cấp một cái gì đó cho người nào, hoặc để cung cấp cho ai đó một cái gì cụ thể

Ex: I gave him a cake last night.

(Tôi đã tặng anh ấy một chiếc bánh vào tối qua)

– Trả tiền cho người nào sau khi sử dụng dịch vụ nhất định

Ex: Minh gave the taxi driver £30 and told him to keep the change.

(Minh đã đưa cho tài xế xe 30 đô – la và nói anh ấy hãy giữ tiền thừa)

– Khi cung cấp thứ gì cho người nào

Ex: The sun gave us warm.

(Mặt trời cung cấp cho chúng tôi hơi ấm)

– Sử dụng khi xử phạt hay bắt ai đó phải chịu hình phạt

Ex: The judge gave them a eight-month suspended sentence.

(Tòa xử phạt chúng 8 tháng tù treo)

– Trong trường hợp truyền bệnh hay làm lây bệnh từ người này sang người khác

Ex: Uyen was given her flu to me.

(Uyên đã lây bện cúm của cô ấy cho tôi)

– Khi nói về việc gọi điện thoại cho người nào

Ex: My brother gave me a ring last Monday.

(Anh trai tôi đã gọi điện thoại cho tôi vào thứ Hai tuần trước)

S + (give) + somebody + for something

➔ Cấu trúc này diễn tả việc trả cho người nào một khoản tiền để đạt được mục đích nhất định.

Ex: A: How much will you give me for my house?

(Anh định trả bao nhiêu cho ngôi nhà của tôi thế?)

B: About $1000. (Khoảng 1000 đô)

Các trường hợp sử dụng Give in:

– Dừng làm gì vì quá khó hoặc quá mất sức

Ex: I should take in doing my homework because it is very difficult.

(Tôi nên dừng việc làm bài tập vì nó rất khó)

– Đầu hàng, chấp nhận thất bại trước vấn đề nào đó

Ex: We gave in and she won.

(Chúng tôi chịu thua và cô ấy đã thắng)

– Đưa ra hoặc đề xuất vấn đề nào đó cần để xem xét, phê duyệt

Ex: My brother gave in to my suggestion after I had shown him the plans.

(Anh trai tôi đã đưa ra lời đề nghị của tôi sau khi tôi chỉ cho anh ấy kế hoạch)

Một số ý nghĩa của Give out:

– Phân phát cái gì đó

(Ai đó đang phân phát bánh mì trước hiệu sách)

– Nghỉ hưu (người) hoặc ngừng làm việc vì quá hạn (máy móc)

Ex: Bean gave out last week.

(Bean đã nghỉ hưu vào tuần trước)

– Công bố, công khai

Ex: Windy gave his girlfriend out last night.

(Windy đã công khai bạn gái anh ấy tối qua)

Cách dùng

– Từ bỏ hoặc dừng làm việc gì như thói quen

Ex: Phong gave up smoking.

(Phong đã dừng hút thuốc)

– Cắt đứt mối quan hệ với người nào

Ex: Mai will give up her boyfriend because they broke up last night.

(Mai sẽ cắt đứt mối quan hệ với bạn trai cô ấy vì họ đã chia tay tối qua)

– Thôi hoặc dừng làm hành động nào đó

Ex: My father have given up working.

(Bố tôi đã ngừng làm việc)

– Nói về sự hy sinh hoặc dành thời gian làm việc gì

Ex: Gin gave up his free time to the job.

(Gin đã hy sinh thời gian rảnh rỗi của anh ấy để cho công việc)

– Nói về sự đầu thú hoặc trao/nộp thứ gì cho nhà chức trách

Ex: The robber gave himself up last week.

(Tên trộm đã đầu thú vào tuần trước)

Give away có rất nhiều nghĩa, cụ thể:

– Nói là một bí mật của ai nhưng điều này là vô ý

Ex: Linda accidentally gave his secret away.

(Linda đã vô tình tiết lộ bí mật của anh ấy)

– Cung cấp/tặng thứ gì đó miễn phí cho khách hàng

Ex: In this issue of the magazine, we gave away a notebook.

(Trong số báo này, chúng tôi đã được tặng một quyển số)

– Nhường cơ hội cho đối thủ trong trận đấu

Ex: We gave away one goal.

(Chúng tôi đã nhường đối thủ 1 bàn)

Tìm hiểu nhanh các cụm từ thường đi với Give.

GIVE THANKS (Lời tạ ơn) – K.Smith

Give thanks with a grateful heart Give thanks to the Holy One Give thanks because He’s given Jesus Christ, His Son

Give thanks with a grateful heart Give thanks to the Holy One Give thanks because He’s given Jesus Christ, His Son

And now let the weak say, “I am strong” Let the poor say, “I am rich Because of what the Lord has done for us”

And now let the weak say, “I am strong” Let the poor say, “I am rich Because of what the Lord has done for us”

Give thanks with a grateful heart Give thanks to the Holy One Give thanks because He’s given Jesus Christ, His Son

Give thanks with a grateful heart Give thanks to the Holy One Give thanks because He’s given Jesus Christ, His Son

And now let the weak say, “I am strong” Let the poor say, “I am rich Because of what the Lord has done for us”

And now let the weak say, “I am strong” Let the poor say, “I am rich Because of what the Lord has done for us” Give thanks

We give thanks to You oh Lord We give thanks

Dịch

Xin dâng lời cảm tạ, với một trái tim đầy lòng biết ơn. Xin dâng lời cảm tạ, lên đấng Thánh Xin dâng lời cảm tạ, vì Người đã ban chính Chúa Giê-su – con Người.

Và giờ, hãy để người ốm yếu nói rằng “tôi khỏe mạnh” Để người nghèo khổ nói rằng “tôi giàu có” Bởi vì những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta.

Cấu Trúc Give Up: Cách Dùng Và Bài Tập Có Đáp Án

1. Give up là gì?

“Give up” là một cụm động từ tiếng Anh, có nghĩa là “từ bỏ”. Cấu trúc give up được dùng để diễn tả việc ai đó dừng hay kết thúc một việc làm hoặc một hành động nào đó.

Ví dụ:

I

give up

. There was no hope for this anymore.

(Tôi từ bỏ. Không có hy vọng cho điều này nữa.)

I

gave up

the habit of fasting breakfast.

(Tôi đã từ bỏ thói quen nhịn ăn sáng.)

2. Cấu trúc Give up và cách dùng

Cấu trúc Give Up – Từ bỏ

S + give up + O

hoặc

S + give up, clause (mệnh đề)

Trong cấu trúc trên, Give up đóng vai trò là động từ chính mang nghĩa là “từ bỏ”

Ví dụ:

I

gave up

on him, he betrayed me.

(Tôi đã từ bỏ anh ấy. Anh đã phản bội tôi.)

I was forced to

give up

playing volleyball because of a serious injury

(Tôi buộc phải từ bỏ chơi bóng chuyền vì chấn thương nặng.)

Cấu trúc Give Up – Từ bỏ ai đó

Công thức give up: S + give somebody up 

Ví dụ:

I

gave my ex-boyfriend up

. He cheated on me too much.

(Tôi đã từ bỏ bạn trai cũ của mình. Anh ấy đã lừa dối tôi quá nhiều.)

Susie is a bad mother. She

gave

her 3-year-old child

up

.

(Susie là một người mẹ tồi. Cô ấy đã từ bỏ đứa con 3 tuổi của mình.)

Cấu trúc Give Up – Nói về việc bản thân đã từ bỏ cái gì

Cấu trúc give up: S+ Give yourself/Somebody up + (to somebody)

Ví dụ:

After thinking through it, Lisa decided to

give herself up

to her job.

(Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Lisa quyết định từ bỏ công việc của mình.)

I

gave myself up

to my dream.

(Tôi đã từ bỏ ước mơ của mình.)

Cấu trúc Give Up – Ngưng làm gì, ngưng sở hữu gì đó

Có 3 cấu trúc give up nói về việc ngừng làm gì hãy ngừng sở hữu thứ gì đó.

Cấu trúc 1: S+ give something up  + O/Clause (mệnh đề)

Ví dụ:

I

gave

the bag

up

to my friend.

(Tôi đưa cái túi cho bạn tôi.)

I must

give

the driver’s license

up

to the police interface.

(Tôi phải đưa giấy phép lái xe cho cảnh sát.)

Cấu trúc 2: S+ give up + something + O/Clause (mệnh đề)

Ví dụ:

I

gave up

a red dress to Anna.

(Tôi đã tặng một chiếc váy đỏ cho Anna.)

I decided to

give up

fast food.

(Tôi quyết định từ bỏ đồ ăn nhanh.)

Cấu trúc 3: S+  give something up + V-ing + O/Clause (mệnh đề)

Ví dụ:

I

gave up trying

to convince him.

(Tôi đã từ bỏ việc cố gắng giúp thuyết phục anh ta.)

(Bác sĩ khuyên tôi nên bỏ rượu.)

3. Cấu trúc Give up on

Cấu trúc Give up on sb/sth diễn tả việc từ bỏ ai đó hoặc cái gì đó đã thất bại ròi.

Công thức: Give up on + somebody/something + Clause (mệnh đề)

Ví dụ:

Kay

gave up on

the girl he loved the most, she betrayed him.

(Kay từ bỏ người con gái anh yêu nhất, cô ấy đã phản bội anh.)

Most people

gave up on

Mike when he dropped out of school, however then he came back and was the best student in the class.

(Hầu hết mọi người đã từ bỏ Mike khi anh ấy bỏ học, tuy nhiên sau đó anh ấy đã trở lại và là học sinh giỏi nhất lớp.)

4. Bài tập cấu trúc Give up có đáp án

Cuối cùng Daniel đã từ bỏ thuốc lá.

Mike đã từ bỏ chơi bóng rổ do chấn thương nặng.

Đồng nghiệp của tôi từ bỏ sự nghiệp để về chăm sóc gia đình.

Vì dạ dày quá đau nên anh buộc phải từ bỏ uống rượu

Tôi phải đưa vở bài tập của mình cho cô giáo kiểm tra.

Rhymastic đưa món đồ yêu thích nhất của anh ấy cho bạn thân.

Sau khi nghe lời khuyên từ mẹ, tôi đã bỏ thức khuya.

Bố đưa chìa khóa xe cho tôi.

Tôi đã từ bỏ công việc của mình.

Mặc dù gãy chân không thể đi lại nhưng tôi quyết tâm không từ bỏ chơi bóng.

Đáp án:

Finally, Daniel gave up smoking.

Mike gave up playing basketball due to a serious injury.

My colleague gave up her career to take care of his family.

Because his stomach was too painful, he was forced to give up drinking

I have to give my homework to the teacher to check.

Rhymastic gives his favorite item to his best friend.

Dad gave the car keys up to me.

I gave up my job.

Although my leg was broken, I couldn’t walk, but I was determined not to give up playing football.

9 Famous People Who Will Inspire You To Never Give Up

“Never give up.” It’s probably one of the most cliché phrases you’ll hear as you’re building your career. But there’s a reason these sayings are clichés-you never know when success really does lie around the next corner.

We know believing that is easier said than done, so we collected the following stories of famous celebrities who definitely never gave up, including Sarah Jessica Parker, Stephen King, and J.K. Rowling, for starters.

All these folks are now household names, but they didn’t become one easily. Some lived in their car, others suffered family abuse, and almost all encountered rejection after rejection professionally and personally-before finally landing a foot in the door. Read on and get inspired!

1. J.K. Rowling

J.K. Rowling had just gotten a divorce, was on government aid, and could barely afford to feed her baby in 1994, just three years before the first Harry Potter book, Harry Potter and The Philosopher’s Stone, was published. When she was shopping it out, she was so poor she couldn’t afford a computer or even the cost of photocopying the 90,000-word novel, so she manually typed out each version to send to publishers. It was rejected dozens of times until finally Bloomsbury, a small London publisher, gave it a second chance after the CEO’s eight year-old daughter fell in love with it.

2. Stephen King

King was broke and struggling when he was first trying to write. He lived in a trailer with his wife-also a writer-and they both worked multiple jobs to support their family while pursuing their craft. They were so poor they had to borrow clothes for their wedding and had gotten rid of the telephone because it was too expensive.

3. Jim Carrey

When Carrey was 14 years old, his father lost his job, and his family hit rough times. They moved into a VW van on a relative’s lawn, and the young aspiring comedian-who was so dedicated to his craft that he mailed his resume to The Carroll Burnett Show just a few years earlier, at age 10-took an eight-hours-per-day factory job after school to help make ends meet.

At age 15, Carrey performed his comedy routine onstage for the first time-in a suit his mom made him-and totally bombed, but he was undeterred. The next year, at 16, he quit school to focus on comedy full time. He moved to LA shortly after, where he would park on Mulholland Drive every night and visualize his success. One of these nights he wrote himself a check for $10,000,000 for “Acting Services Rendered,” which he dated for Thanksgiving 1995. Just before that date, he hit his payday with Dumb and Dumber. He put the deteriorated check, which he’d kept in his wallet the whole time, in his father’s casket.

4. Tyler Perry

Perry had a rough childhood. He was physically and sexually abused growing up, got kicked out of high school, and tried to commit suicide twice-once as a preteen and again at 22. At 23 he moved to Atlanta and took up odd jobs as he started working on his stage career.

In 1992 he wrote, produced, and starred in his first theater production, I Know I’ve Been Changed, somewhat informed by his difficult upbringing. Perry put all his savings into the show and it failed miserably; the run lasted just one weekend and only 30 people came to watch. He kept up with the production, working more odd jobs and often slept in his car to get by. Six years later, Perry finally broke through when, on its seventh run, the show became a success. He’s since gone on to have an extremely successful career as a director, writer, and actor. In fact, Perry was named Forbes’ highest paid man in entertainment in 2011.

5. Sarah Jessica Parker

Parker was born in a poor coal-mining town in rural Ohio, the youngest of four children. Her parents divorced when she was two, and her mother remarried shortly thereafter and had an additional four children. Parker’s stepfather, a truck driver, was often out of work, so the future starlet took up singing and dancing at a very young age to help supplement her mom’s teaching income and feed their 10-person family.

Despite hard times and occasionally being on welfare, Parker’s mom continued to encourage her children’s interest in the arts. The family moved to Cincinnati, where Parker was enrolled in a ballet, music, and theater school on scholarship. When she was 11 years old, the family took a trip to New York City so Parker could audition for a Broadway play. The trip was a success-she and her brother were both cast, and the family relocated to New York. Parker continued to work hard and land roles, eventually becoming the title character of TV juggernaut Sex and the City.

6. Colonel (Harland) Sanders

Over the next 10 years, he perfected his “Secret Recipe” and pressure fryer cooking method for his famous fried chicken and moved onto bigger locations. His chicken was even praised in the media by food critic Duncan Hines (yes, that Duncan Hines). However, as the interstate came through the Kentucky town where the Colonel’s restaurant was located in the 1950s, it took away important road traffic, and the Colonel was forced to close his business and retire, essentially broke. Worried about how he was going to survive off his meager $105 monthly pension check, he set out to find restaurants who would franchise his secret recipe-he wanted a nickel for each piece of chicken sold. He drove around, sleeping in his car, and was rejected more than 1,000 times before finally finding his first partner.

Photo of courtesy of Wikimedia.

7. Shania Twain

Twain’s career actually began more out of necessity than raw ambition. Her parents divorced when she was two, and she rarely saw her father. Her mom and stepfather, to whom she grew close, often couldn’t make enough to get by, so Twain started singing in bars to make extra money when she was just eight years old.

She recalls her mother waking her up at all hours to get up and perform. Sadly, when she was 21, her mother and stepfather were killed in a head-on car accident with a logging truck on the highway. Twain put her career on hold to step in and take care of her three younger siblings (who were in their teens at the time). She sang in resorts and put off going after big-time stardom until her sister and brothers were old enough to care for themselves. Only once her youngest brother graduated high school did she feel OK heading down to Nashville to pursue her career.

8. Emily Blunt

Before Blunt was getting nominated for Golden Globes and landing leading roles on the stage and big screen, she could barely carry a conversation with her classmates: Between ages seven and 14, Emily had a major stutter. As she told W magazine, “I was a smart kid, and had a lot to say, but I just couldn’t say it. It would just haunt me. I never thought I’d be able to sit and talk to someone like I’m talking to you right now.”

But that all changed when one of her junior high teachers encouraged her to try out for the school play-a totally unappealing feat given the fact that she had such a hard time communicating. But the teacher kept gently pressing and suggested she try accents and character voices to help get the words out-and it worked. By the end of her teens, Blunt had overcome her stutter and went on to achieve the successful career she has now.

9. Oprah Winfrey

Oprah’s dealt with a lot throughout her public life-criticism about her weight, racism, intrusive questions about her sexuality, just to name a few-but she never let it get in the way of her ambition and drive. When you look at her childhood, her personal triumphs are cast in an even more remarkable light.

Growing up, Oprah was reportedly a victim of sexual abuse and was repeatedly molested by her cousin, an uncle, and a family friend. Later, she became pregnant and gave birth to a child at age 14, who passed away just two weeks later. But Oprah persevered, going on to finish high school as an honors student, earning a full scholarship to college, and working her way up through the ranks of television, from a local network anchor in Nashville to an international superstar and creator of her OWN network (we couldn’t help ourselves).

More From LearnVest

Phân Biệt Give Away, Give Way, Give In Và Give Out

GIVE AWAY

= give something for free : cho một thứ gì đó miễn phí

If you don’t wear those clothes anymore, you should give them away.

The radio station is giving away two tickets to a rock concert.

= tiết lộ bí mật hoặc kiến thức tiềm ẩn ( đặc biệt như nội dung chi tiết của một cuốn sách hay bộ phim, đại loại như spoiler 😀 )

I don’t want to tell you too much about the movie because I don’t want to give away the ending.

GIVE WAY

= when a physical structure collapses under too much weight: một cấu trúc vật lý sụp đổ dưới tác dụng của quá nhiều trọng lực

When I tried to cross the old wooden bridge, the boards gave way and I fell into the river.

Nó cũng có nghĩa là thu hồi/ sinh lợi/ rút lui đi khỏi hoặc một không gian mở

This weekend, the clouds will give way to sunshine.

The opposition to the law gave way to overwhelming popular support.

GIVE OUT

= distribute: phân phát

Ex:

The teacher gave out the worksheets on Friday.

The store is giving out coupons for 10% off.

Trong một số trường hợp có thể sử dụng cả “give away” hoặc “give out” đều được

The store is giving away / giving out samples of the product. The difference is that give away puts more emphasis on the “free” aspect, and give out

Trong một vài trường hợp cụ thể (đặc biệt là với máy móc và các bộ phận nội tạng), Give out có thể có nghĩa là thất bại / ngừng hoạt động:

He was an old man, and his heart eventually gave out.

We were stranded in the middle of the lake when the motor of our boat gave out.

GIVE IN

= to yield to social pressure – someone tries to convince you for a long time, and finally you accept it / agree to do it: áp lực từ phía xã hội – ai đó cố thuyết phục bạn trong một thời gian dài, cuối cùng bạn phải đồng ý với quan điểm hoặc hành động một việc gì đó theo quan điểm của họ.

The kids asked their mother for ice cream over and over, and she finally gave in.

If your friends pressure you to try drugs, don’t give in.