Top #10 ❤️ Cấu Trúc Sau What Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | 3mienmoloctrungvang.com

Cấu Trúc What / How About?

Cấu Trúc What About, How About Trong Tiếng Anh

Cấu Trúc It Take Là Gì Kèm Bài Tập Về Cấu Trúc It Take Có Đáp Án

Cách Sử Dụng Các Liên Từ When, As Soon As, While, Just As Và Until

Cách Tính Điểm,cấu Trúc Đề Thi Jlpt Tháng 7/2021 Trình Độ N5

Tổng Hợp Ngữ Pháp N3 Chuẩn Jlpt

Cấu Trúc What / How About?

Trong tiếng Anh, khi muốn đưa ra lời đề nghị làm việc gì, hoặc hỏi thêm tin tức về vấn đề gì đó ta có thể sử dụng cấu trúc what about và How about …?

1. Cấu trúc “What about …?”

Cấu trúc what about được dịch là “thế còn … thì sao nhỉ?” hoặc “hay là …” dùng để đưa ra lời đề nghị:

Ví dụ: What about going to the cinema? (Hay là đi xem phim?)

➤ Lưu ý: động từ theo sau “what about” ta dùng dạng V-ing

Cấu trúc what about được dùng để hỏi thêm thong tin:

Ví dụ: What about your job? (thế còn công việc của bạn thì sao?)

➤ Lưu ý: theo sau “What about” cũng có thể là một danh từ.

2. Cấu trúc “How about …?”

Cấu trúc How about có nghĩa và cách sử dụng giống với “what about” cũng được dịch là “thế còn … thì sao nhỉ?” hoặc “hay là …” dùng để đưa ra lời đề nghị:

Ví dụ: How about some orange juice? (Hay là một chút nước cam?)

How about watching a movie?

➤ Lưu ý: theo sau “how about” có thể là một cụm danh từ, hoặc động từ dạng V-ing

Ngoài ra, cấu trúc “How about” còn được dùng để đưa ra một ý kiến mới từ trước đến giờ chưa ai nghĩ tới.

Ví dụ: I couldn’t get Mary to babysit. How about Rebecca? (Tôi không thể nhờ được Mary trông trẻ. Còn Rebecca thì sao nhỉ?)

➤ Tham gia ngay Cộng đồng học Cambridge, IELTS để nhận thêm nhiều kiến thức bổ ích:

TẠI ĐÂY

1. Khoanh tròn đáp án đúng

Dad: Would you like to take something to eat?

Charlie:

A. Yes, please, Dad!                B.  So do I.

Dad: Well, here’s a milkshake and some chicken and salad sandwiches.

Charlie:

A. Cool.                                    B.  Excuse me!

Dad: How about taking some orange juice, too?

Charlie:

A. There they are!                   B.  Good idea!

Dad: What about some of Grandma’s cake coffee?

Charlie:

A. I’m good at that.                 B.  All right!

Dad: And would you like to buy an ice cream at the zoo?

Charlie:

A. How are you?                      B.  No, thanks

Dad: And have you got your ticket, Charlie?

Charlie:

A. Yes. Don’t worry                 B.  Hooray!

2. Viết lại các câu sau. Sử dụng what about và how about sao cho nghĩa không thay đổi.

1. Let’s go to the zoo

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Why don’t we go to the toy shop?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Let’s go for a walk! 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Shall we play football this afternoon?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..          

5. There is no food at home. – Why don’t you go shopping?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. We are too hungry. Let’s go to a restaurant and have lunch.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..          

7. I’m too fat. – Why don’t you do exercises regularly?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..          

8. I am bored. – Why don’t we play football?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..          

9. Dad, the weather is very nice. Why don’t we go on a picnic?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..          

10. I am very sleepy. – Why don’t you go to bed early?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Kate is very ill. Why doesn’t she see a doctor?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

12. It is too cold outside. – Let’s put on your coat.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

13. We’ve got an exam tomorrow. – Why don’t you start studying then?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..          

14. I need some books for my homework. Let’s go to the library!

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..          

15. I am too tired. – Why don’t you rest for an hour?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

           

Cấu Trúc What About, How About Và Những Điều Bạn Cần Nắm Vững

Những Cấu Trúc Thường Gặp Của Từ “Get” (Phần 2) – Speak English

10 Cấu Trúc Tiếng Anh Giao Tiếp Thông Dụng Nhất

Cách Dùng Động Từ Feel

Giỏi Ngay Cấu Trúc Enjoy Trong 7 Phút

Cấu Trúc What Kind Of, Sort Of, Type Of

Phân Biệt Like Và As

Cấu Trúc Looking Forward Và Những Lưu Ý Quan Trọng

Giỏi Ngay Cấu Trúc Looking Forward Trong Tiếng Anh

Cấu Trúc Looking Forward Trong Tiếng Anh Là Gì? Và Các Lưu Ý

Unit 4: Comparisons: (Not) As…as, The Same As, Different From

“What kind of food do you like? I will cook for you!”. Nghe được câu này thì “ấm lòng” mà cũng “ấm bụng” luôn nè. Câu trên được hiểu là: “Em thích đồ ăn kiểu gì? Anh sẽ nấu cho em!”. Cấu trúc what kind of tiếng Anh được sử dụng để nói loại, thể loại nào đó. Cùng Hack Não tìm hiểu cấu trúc what kind of này nha! 

I. Định nghĩa cấu trúc what kind of 

What là từ để hỏi, kind of là loại, thể loại của cái gì. 

Cấu trúc what kind of được dùng để hỏi về một loại, thể loại nào đó.

Có thể dịch what kind of là “thể loại nào”, “loại nào”,…

tùy thuộc vào ngữ cảnh của câu. 

Ví dụ 

What kind of music does your crush like?

– She likes rap, it delivers well writers’ stories.

Crush của ông thích loại nhạc nào thế?

– Cậu ý thích rap, nó truyền tải câu chuyện của người viết rất đỉnh. 

What kinds of books does she pfer?

– Hmmm, she likes romantic fiction and short prose.

Thế cô ấy thích những thể loại sách như thế nào nhỉ?

– Hmmm, cô ấy thích truyện ngôn tình với tản văn đó. 

So… you can write a rap song about romantic love stories for her!

Vậy… ông có thể viết một bài rap về những câu chuyện tình iu lãng mạn cho cô ấy! 

Cách nói giờ trong tiếng Anh

II. Cách dùng cấu trúc what kind of

Người bản xứ sử dụng cấu trúc what kind of nhiều trong giao tiếp nên mặt ngữ pháp của cấu trúc này cũng khá linh hoạt và đa dạng. 

Hack Não sẽ giới thiệu hai cấu trúc what kind of chuẩn xác nhất để các bạn sử dụng nha. 

what kind of + N số ít/N số nhiều/N không đếm được + be/trợ động từ + S 

what kinds of + N số nhiều/N không đếm được + be/trợ động từ + S 

Ví dụ 

What kind of food does Trang want to eat?

Trang thích ăn loại đồ ăn gì ta? 

Do you know Duc? I wonder what kind of person is he.

Cậu có biết Đức không? Tớ tự hỏi bạn ý là kiểu người như thế nào. 

My mom wants to be young again. What kind of clothes do young girls usually wear now?

Mẹ tớ muốn hồi xuân. Loại quần áo nào mà mấy cô gái trẻ bây giờ hay mặc nhỉ? 

What kinds of things do you talk about?

Các cậu đang chém gió chủ để gì dợ? 

What kinds of transports are not harmful to the environment?

Những loại xe cộ nào không gây hại cho môi trường thế? 

What kinds of food do we eat but not get fat?

Những loại thức ăn nào ăn mà không béo nhờ? 

III. Phân biệt cách dùng kind of, sort of, type of 

Cấu trúc what kind of mà bỏ đi what thì có gì hay ho để học không ta? Có chứ! Tìm hiểu thêm ở sau đây nè

Cùng với kind of, ta còn có hai từ cũng được dùng để chỉ thể loại, đó là sort of và type of. Ngoài ra, kind of và sort of còn có cách dùng khác nữa. 

1. Cách dùng kind of, sort of, type of 

Theo từ điển Cambridge, kind, sort và type đều mang cùng một nghĩa. Đây là những từ mà chúng ta dùng để nói tới một nhóm người/vật là có chung đặc điểm (cùng loại). 

kind/sort/type of + N 

Ý nghĩa: loại, kiểu nào đó

Ví dụ 

There are many kinds of cats living in my house: short hair, long hair, russian cats,…

Có quá trời nhiều loại mèo ở trong nhà tớ: lông ngắn, lông dài, mèo Nga,…

Rock isn’t the sort of music Nam can listen to for very long. He will have a headache.

Rock không phải là loại nhạc Nam có thể nghe lâu được. Cậu ý sẽ bị đau đầu mất. 

Popping is a type of dancing styles which hip-hop boys often dance.

Popping là một điệu nhảy mà các chàng trai hip-hop thường nhảy. 

2. Cách dùng kind of và sort of 

Chú ý, phần nè hơi khác một chút nha. 

Trong tiếng Anh, kind of và sort of còn được dùng cực cực phổ biến trong văn nói để đệm vào giữa câu, giảm nhẹ ý nghĩa và giúp câu văn bớt trực tiếp hơn. 

Giống như trong tiếng Việt, ta sẽ nói “kiểu như”, “hình như” vậy đó. 

Ngoài ra, sử dụng kind of, sort of còn giúp ta kéo dài thời gian suy nghĩ hơn khi nói chuyện. 

Ví dụ 

Why don’t you study English? – I’m kind of…. lazy.

Tại sao cậu không học tiếng Anh đi? – Tớ kiểu như… bị lười á. 

Hung said his actual job was sort of boring, he wants to be a… music idol!

Hưng bảo là công việc hiện tại của anh ấy kiểu bị chán á, anh ấy muốn trở thành một… thần tượng âm nhạc!

Linh is kind of wondering what bubble tea she should drink.

Linh đang tự hỏi cô ấy nên uống loại trà sữa nào ấy mà. 

Khi nói chuyện, kind of được đọc nhanh thành “kinda”, còn sort of được đọc nhanh thành “sorta”.

Do đó khi nhắn tin, các bạn trẻ nước ngoài cũng thường viết như vậy luôn. 

Ví dụ

Can you show me the way to the Walking Street. I’m kinda lost hic.

Cậu chỉ tớ đường ra phố đi bộ đi. Tớ bị lạc rồi thì phải hic. 

Tra has spent the whole year sorta travelling around the world.

Trà kiểu như đã dành cả năm để đi du lịch vòng quanh thế giới. 

Lưu ý:

Kind of thường dùng trong tiếng Anh Mỹ

Sort of thường dùng trong tiếng Anh Anh

Type of KHÔNG mang nghĩa này

IV. Bài tập cấu trúc what kind of 

Luyện tập thêm về cấu trúc what kind of cũng như các cụm kind of, sort of và type of một chút nha. 

Chọn đáp án đúng nhất vào chỗ trống trong các câu sau:

A. you do want

B. do you want

C. you want

A. toy

B. toys

C. the toys

A. that

B. do

C. is

A. kind

B. kinds

C. a kind

A. film

B. music

C. books

A. pets

B. plants

C. toys

A. kinds of

B. kind of

C. type of

A. kinda

B. sorta

C. types

Score =

Đáp án 

Hoàn thành hết rồi hãy xem đáp án nha!

Ngay dưới là đáp án rồi đó

B

B

C

B

A

A

B

C

V. Kết bài

Qua bài viết này, Hack Não đã giới thiệu đến bạn đọc cấu trúc what kind of trong tiếng Anh khi nói về kiểu loại của điều gì đó. Ngoài ra, sort of và type of cũng có thể sử dụng giống kind of đó. Hãy lưu ý các cấu trúc ngữ pháp này nha!

Kind Of, Soft Of Là Gì – Cách Dùng Cần Biết

Động Từ, Tính Từ + (으)ㄹ 때: Khi, Lúc, Hồi — Blog Tiếng Hàn

Những Cấu Trúc Thường Gặp Với Động Từ Know – Speak English

🥇 Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh (Phải Biết)

Phân Loại Và Ứng Dụng Cấu Trúc Càng Càng Trong Tiếng Anh (More And More)

Cấu Trúc What Kind Of, Type Of, Sort Of Khác Nhau Như Thế Nào?

Kind Of, Soft Of Là Gì

Phân Biệt ‘kind Of, Sort Of, Type Of’

Phân Biệt Cách Sử Dụng Kind Of Và Sort Of Trong Tiếng Anh

Sort Of Là Gì? Phân Biệt Với Kind Of, Type Of

Để Không Còn Nhầm Lẫn Giữa Like Và As Khi Sử Dụng Trong Tiếng Anh.

Có phải bạn đang tìm kiếm cách đặt câu hỏi với từ what, hay cần phân biệt cấu trúc what kind of, type of, sort of tiếng Anh? Trong công thức 5W1H (What, when, who, where, why & how), what là từ để hỏi thường gặp nhất. Cấu trúc what kind of, what type of, what sort of cũng được dùng rất phổ biến. Step Up sẽ giúp bạn phân biệt ba cấu trúc trên, đồng thời đưa ra ví dụ và bài tập thực hành cho bạn trong bài viết này.

Trong phần này, Step Up sẽ giới thiệu cấu trúc câu hỏi với what, cách đặt câu hỏi với từ what và cách dùng cấu trúc what kind of để đặt câu hỏi.

What là một từ vựng quen thuộc với người học tiếng Anh, bạn có thể gặp nó trong câu hỏi (câu nghi vấn) hoặc câu cảm thán. Từ what sử dụng trong câu hỏi thường mang nghĩa “cái gì” và dùng khi bạn muốn biết tên, nghề nghiệp, đồ vật,… của người khác. Cấu trúc câu hỏi với what là:

are these? – These are apples. ( What Những cái này là gì thế? – Đây là những quả táo)

is this? – This is an orange ( What Đây là cái gì? – Đây là một quả cam)

Cấu trúc này khi áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể sẽ tạo ra ý nghĩa khác nhau cho câu. Vậy dùng what để đặt câu hỏi như thế nào?

Cách dùng từ what để hỏi về đồ vật, sự vật

Bạn có thể sử dụng what để đặt câu hỏi về đồ vật, sự vật, sự việc mình muốn biết thêm thông tin.

– What is your favourite colour? – It’s red. ( Ví dụ:Màu bạn thích nhất là màu gì? – Màu đỏ)

– What colour do you like? – It’s yellow. ( Bạn thích màu gì? – Màu vàng)

Cách dùng từ what để hỏi tên

Các khóa tiếng Anh đều đặt bài học về giới thiệu bản thân là bài học đầu tiên, bởi lẽ ai cũng muốn biết tên người đối diện trong lần đầu gặp mặt. Bạn có thể dùng câu hỏi với what để hỏi tên và thể hiện phép lịch sự, quả là một mũi tên trúng hai đích.

Chắc hẳn chúng ta đã quen thuộc với cấu trúc “What’s your name?”, nên Step Up sẽ giới thiệu một cấu trúc hỏi tên người khác cũng rất hay:

– What’s the name of the girl you worked with? – Angela. ( Tên của cô gái làm chung với bạn là gì thế nhỉ? – Angela.)

– What are the names of your dogs? – Lucky and Golden. ( Mấy chú chó nhà bạn tên gì? – Lucky và Golden)

Cách dùng từ what để hỏi nghề nghiệp

Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau để hỏi về nghề nghiệp:

What does her uncle do? – He is a driver. ( Bác của cô ấy làm nghề gì? – Bác ấy là một tài xế)

What do your parents do? – My father is a teacher, and my mother is a homemaker. ( Bố mẹ bạn làm nghề gì? – Bố tôi làm giáo viên, còn mẹ tôi làm nội trợ)

What are their jobs? – They are workers. ( Họ làm nghề gì vậy? – Họ là công nhân)

What is his job? – He’s a writer. ( Anh ấy làm nghề gì? – Anh ấy là một nhà văn)

Cách dùng what để hỏi thời gian

Khi bạn muốn hỏi về giờ hay ngày, tháng, năm, bạn có thể vận dụng cấu trúc sau:

What day is it? – It’s July 6th, 2022.

What month is it? – It’s January.

What kind of sugar is this? – Brown sugar. (Đây là loại đường gì? – Đường nâu)

What kind of books do you like? – I like novels. (Bạn thích loại sách nào? – Tôi thích tiểu thuyết.)

Các trường hợp được liệt kê ở trên sẽ giúp các bạn sử dụng cấu trúc what kind of và các cấu trúc khác để đặt câu hỏi đúng ngữ pháp và có ý nghĩa.

2. So sánh cấu trúc what kind of, what sort of, what type of

Trong phần này, Step Up sẽ giải thích sự khác biệt giữa những cấu trúc what kind of, what sort of, what type of; đồng thời giới thiệu thêm cách phân biệt cấu trúc kind of, sort of, type of.

Về cơ bản, khi đặt từ “what” đứng trước kind(s) of, sort(s) of, type(s) of, nghĩa của câu không đổi. Điều này nghĩa là bạn có thể thay thế các từ này với nhau trong câu hỏi mà không làm mất hay thay đổi nghĩa của câu.

Ba câu hỏi trên đều có nghĩa là “Bạn thích loại âm nhạc nào?”

Tuy khi đặt trong câu hỏi, nghĩa của chúng khá giống nhau, nhưng khi đặt trong câu khẳng định, có một số lưu ý khi sử dụng các từ này. Các từ ngữ này nhìn giống nhau nhưng vẫn có một chút khác biệt. Vậy chúng khác nhau như thế nào?

Khi muốn chỉ ra một nhóm sự vật, hiện tượng có đặc điểm chung giống nhau, ta dùng cấu trúc “Kind of” (thường đi với what tạo nên “what kind of”) What kind of pet do you want? (Bạn muốn mua loại thú cưng nào?)

Khi muốn nói về sự đa dạng của một sự vật, ta dùng cấu trúc type of.

Ví dụ: Type of books, types of schools… (loại sách, loại trường…)

Khi cần bàn về một nhóm có cùng đặc điểm với nhau, bạn có thể sử dụng “sort of” như sau:

I used to like that sort of foods. (Tôi từng thích loại thức ăn như thế)

Thông thường, this hoặc that sẽ đứng trước các cụm từ này và danh từ số ít sẽ đứng sau

– What type of cat do you like? (bạn thích loài mèo nào?)

– I am the sort of person who always arrives on time (Tôi là kiểu người luôn luôn đúng giờ)

Nếu thêm s vào cuối các từ trên (kinds of, types of, sorts of), từ theo sau nó thường là “these” hoặc “those”.

– I can’t stand those kinds of behaviors (Tôi không thể chịu được cách hành xử như thế)

– My younger sister dislikes these sorts of people who are lazy. (Em gái tôi ghét kiểu người lười biếng)

Chúng ta thường có thể thay thế các từ này cho nhau khi đặt câu mà vẫn đảm bảo về mặt ý nghĩa. Nhìn chung, người nói tiếng Anh thường sử dụng chữ “kind” nhiều nhất, dùng “type” trong khi viết và “sort” trong giao tiếp. Trong tiếng Anh-Anh, “sort of” được sử dụng nhiều còn trong tiếng Anh-Mỹ, “kind of” lại phổ biến hơn.

Bạn có thể sử dụng “sort of” và “kind of” khi muốn làm câu nói của bạn lịch sự, thái độ nhẹ nhàng hơn hoặc nói giảm nói tránh.

The play was kind of boring. (Vở kịch khá là nhàm chán)

She is not ptty, but kind of cute. (Cô ấy không đẹp, nhưng khá là dễ thương)

Bạn có thể nhận thấy rằng tiếng Anh dùng trong văn viết và trong văn nói (formal và informal) khác nhau. Bạn nên lựa chọn phong cách thích hợp dựa trên hoàn cảnh, giống như khi bạn lựa chọn quần áo cho mình vậy. Bởi lẽ, tiếng Anh trên sách vở (formal English) có thể khác với tiếng Anh ngoài đời, và người dùng tiếng Anh thường ít sử dụng nó trong khi giao tiếp.

Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

Xác định từ loại của sort of và kind of

Đầu tiên, khi được đặt trong câu một cách bình thường, kind of, sort of là cụm danh từ.

Ví dụ: – What kinds of books do you read? (Bạn hay đọc loại sách nào?)

Khi chúng có nhiệm vụ làm câu bớt gay gắt hơn, chúng thường đóng vai trò trạng từ và có thể đặt cuối câu hay trước một từ ngữ nào đó.

I am impssed, kind of. ( Ví dụ:Tôi cũng thấy khá là ấn tượng đấy)

I guess she’s kind of cool. ( Chắc là cô ấy cũng khá ngầu, tôi đoán vậy)

3. Các cấu trúc dùng để đặt câu hỏi tiếng Anh dùng nhiều nhất

Cấu trúc chung của câu hỏi yes/no:

Câu hỏi yes/no với động từ tobe

I am Italian – Are you Italian?

She is lovely – Is she lovely?

We are pilots – Are you pilots?

Bạn có thể thấy rằng các câu hỏi trên đều có động từ to be, và chúng đóng vai trò là từ để hỏi trong câu. Khi chuyển câu từ câu hỏi từ câu kể, những động từ này được đảo lên đầu câu. Dạng câu hỏi này nhận câu trả lời là Yes hoặc No, thường được sử dụng khi người hỏi muốn xác nhận lại thông tin.

Bạn có thể trả lời đơn giản với yes hoặc no, hoặc giải thích thêm để đáp lại nhu cầu thu thập thông tin của người hỏi.

Q: Is she lovely? ( cô ấy đáng yêu mà phải không?)

A1: No, she isn’t. She is very mean. ( không, cô ấy chả đáng yêu mà còn rất bất lịch sự)

A2: Yes, she is. She dresses well and has good manners. ( đúng thế, cô ấy ăn mặc lịch sự và còn tử tế nữa)

Câu hỏi yes/no dạng động từ khuyết thiếu

Ngoài ra, câu hỏi yes/no còn có dạng câu hỏi dùng động từ khiếm khuyết (may, can, must, should…). Khi đặt câu hỏi yes/no với động từ khiếm khuyết từ câu trần thuật, bạn cần đảo động từ khuyết thiếu lên đầu câu, trước chủ ngữ. Công thức chung của mẫu câu này như sau:

You must obey the rules – Must I obey the rules? (Bạn phải tuân theo luật. – Tôi có phải tuân theo luật không?

You may go out – May I go out? (Bạn có thể ra ngoài. – Tôi có thể ra ngoài không?)

Trong câu hỏi, từ để hỏi có thể là động từ to be, động từ khiếm khuyết và trợ động từ, đồng thời cũng có thể là các từ trong bộ từ 5W1H. Từ một câu trần thuật cung cấp thông tin, ta có thể đặt các câu hỏi bằng các thay từ để hỏi vào phần cần hỏi, sử dụng trợ động từ thích hợp cũng như sắp xếp lại trật tự các từ trong câu.

Ví dụ: I went to school on foot on Friday because it was raining.

Who – Ai?

Why – Tại sao?

When – Khi nào?

Where – Ở đâu?

How – Như thế nào?

What – Cái gì?

Các từ để hỏi này được sử dụng khi người hỏi cần một câu trả lời chi tiết hơn là đúng hoặc sai. Cách đặt câu hỏi WH- rất đơn giản, chỉ cần thay phần cần hỏi bằng các từ để hỏi phù hợp, rồi đảo động từ khiếm khuyết/trợ động từ/động từ to be lên đằng sau từ để hỏi.

4. Bài tập thực hành cấu trúc what kind of, what sort of, what type of

Bài 1: Chọn đáp án đúng nhất trong các phương án A, B, C và D

the/of B. the/with C. a/by D. a/with done B. does C. did D. do are B. is C. do D. done sort B. type C. kind D. types kind of B. sort of C. type of D. kinds of

Bài 2: Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

You can leave early if you have done the work.

What kind of/type of/sort of book do you like?

What does she love (to do)?

Who wants to be a teacher in the future?

How does your brother run?

Why were they scared?

Where will you go on a trip?

When did you start working at this restaurant?

Can I leave early if I have done the work?

Should I go to school late?

What day is it?

Comments

Cấu Trúc What Kind Of, Type Of, Sorf Of Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất

Bài 3: Cấu Trúc Âm Tiết Trong Tiếng Hàn

Cách Dùng Cấu Trúc Động Từ + How/what/v.v.. + Nguyên Mẫu

Cách Dùng Những Cấu Trúc Động Từ Nguyên Mẫu Sau Động Từ Bị Động

Những Cấu Trúc Thường Gặp Với Động Từ Know

Cách Dùng Cấu Trúc Động Từ + How/what/v.v.. + Nguyên Mẫu

Bài 3: Cấu Trúc Âm Tiết Trong Tiếng Hàn

Cấu Trúc What Kind Of, Type Of, Sorf Of Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất

Cấu Trúc What Kind Of, Type Of, Sort Of Khác Nhau Như Thế Nào?

Kind Of, Soft Of Là Gì

Phân Biệt ‘kind Of, Sort Of, Type Of’

A. Các động từ hay dùng nhất là : ask, decide, discouer, find out, forget,” know, learn, remember, see (hiểu), show + túc từ, think, understand, want to know, wonder.

He discovered how to open the safe (Anh ta phát hiện ra cách mở két sắt)

I found out where to buy fruit cheaply

(Tôi đã tìm ra nơi để mua trái cây với giá rẻ.)

I didn’t kiww when to switch the machine off (Tôi không biết khi nào phải tắt máy.)

I showed her which button to pss

(Tôi chỉ cho cô ấy biết phải nhấn nút nào.)

She couldn’t think what to say

(Cô ấy không thể nghĩ ra điều gì để nói cả.)

(Lưu ý rằng cấu trúc này không thường dùng sau think ở thì hiện tại hoặc quá khứ đơn, nhưng có thể được dùng sau các thì khác của think, hoặc sau think đi sau trợ động từ).

B. Whether + nguyên mẫu có thể được dùng tương tự sau want to know, wonder :

I wonder/wondered whether to write or phone.

(Tôi thắc mắc là phải viết thư hay gọi điện đây.)

Và sau decide, know, remember, think khi các động từ này đi sau một động từ phủ định, hoặc nghi vấn.

You needn’t decide yet whether to study arts or science (Cậu chưa càn phải quyết định nên học các môn nghệ thuật hay khoa học)

He couldn’t remember whether to turn left or right. (Anh ta không thể nhớ là nên quẹo trái hay phải nữa.)

C. Ask, decide, forget., learn, remember cũng có thể có nguyên mẫu trực tiếp theo sau (Xem 241). Nhưng không nhất thiết phải cùng nghĩa.

learn how + nguyên mẫu = “học được cách” :

She learnt how to make lace (Cô ấy học làm đăng ten.) Thông thường how bị lược bỏ :

She learnt to drive a car (Cô ấy học cách lái xe.) Learn + nguyên mẫu (không có how) có thể có một nghĩa

khác :

She learnt- to trust nobody = she found experience that it was better to trust nobody (Cô ấy học từ kinh nghiệm rằng tốt hơn là đừng tin ai cả.)

Cách Dùng Những Cấu Trúc Động Từ Nguyên Mẫu Sau Động Từ Bị Động

Những Cấu Trúc Thường Gặp Với Động Từ Know

Truy Vấn Nhiều Bảng Với Join Trong Sql

Had Better Và It’s Time Trong Tiếng Anh

Cách Dùng Cấu Trúc It’s High Time Trong Tiếng Anh

🌟 Home
🌟 Top