Top 5 # Cấu Trúc Whether If Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | 3mienmoloctrungvang.com

Phân Biệt Cấu Trúc Whether, Cấu Trúc Whether Or Và Whether Or Not

Whether là một liên từ trong tiếng Anh và mang nghĩa là “liệu”, thường đi với or (liệu như như này hay như kia) hoặc or not (có… hay không)

Tôi không biết liệu cô ấy sẽ đi xem phim hay về nhà xem phim.

Bố tôi không thể quyết định sơn tường màu xanh lá hay xanh biển.

Tôi không chắc là đi cắm trại tuần sau hay không.

Anh ấy luôn nói những gì anh ấy nghĩ, dù nó có lịch sự hay không.

Chúng ta có thể sử dụng Whether và lược đi If với các câu tường thuật ở dạng nghi vấn yes/no hoặc câu hỏi sử dụng Or.

Bạn tôi hỏi tôi rằng tôi có vui không.

Câu hỏi gốc: “Are you happy?” – my friend asked.

Cô ấy muốn biết rằng bố cô ấy có đến không.

Câu hỏi gốc: “Does my father come?” – She asks.

Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

Cấu trúc này sử dụng để diễn tả khi hành động ở mệnh đề sau có chủ ngữ khác với chủ ngữ của mệnh đề trước.

Jack không biết liệu con anh ấy sẽ đi với bạn bè hay đi chơi bóng rổ.

Khá khó để nói rằng trời sẽ mưa hay nắng

Cấu trúc 2: Đi với TO VERB

Nếu hai mệnh đề trong câu đều có cùng chủ ngữ thì ta sử dụng cấu trúc này

Bạn gái tôi không thể quyết định liệu sẽ mua giày hay quần áo.

Chúng tôi không chắc nên ở đây ăn tối hay đi đâu đó khác.

Khác với cấu trúc Whether or, cấu trúc Whether or not/Whether… or not được sử dụng với mục đích diễn tả sự việc trong câu mang ý nghĩa trái chiều.

Whether or not được sử dụng để thể hiện sự phân vân, hoặc một việc bắt buộc phải làm cho dù có muốn hay không.

Trong một số trường hợp, or not có thể lược bỏ.

= My brother is thinking whether to buy a laptop.

Anh trai tôi đang suy nghĩ xem có nên mua laptop không.

= John wonders whether he’ll get the job.

John tự hỏi liệu anh ấy có nhận được công việc không.

Kể cả bạn có thích hay không, bạn sẽ phải trông nom em gái của bạn.

Các trường hợp sử dụng Whether

Bài 1: Điền if hoặc whether vào chỗ trống

__ the CEO is able to increase the revenue, it will affect the share price of the company.

Bài 2: Dịch câu sau sang tiếng Anh

Tôi không thể biết anh ấy đang khóc hay cười.

Giáo viên không biết được lũ trẻ đang ngủ hay thức.

Anh ấy đang suy nghĩ xem nên ở Hà Nội hay vào Hồ Chí Minh làm việc.

Tôi sẽ gọi bạn ngày mai kể cả tôi có câu trả lời cho bạn hay chưa.

Chúng tôi có ý kiến khác nhau về việc liệu có nên không câu lạc bộ tổ chức một chuyến picnic.

I can’t tell whether he’s crying or laughing.

The teacher doesn’t know whether the kids are sleeping or awake.

He is thinking whether to stay in Hanoi or go to Ho Chi Minh city to work.

I’ll call you tomorrow whether I have the answer for you then or not.

We have different ideas about whether or not our club should celebrate a picnic.

Cấu Trúc Whether Và If

1. Whether là gì?

Whether là một liên từ trong tiếng Anh và có nghĩa là “liệu” . Nó thường được dùng để kể lại sự việc hay tường thuật lại lời nói của người nào đó. whether thường được sử dụng khi đưa ra hai khả năng hoặc hai sự lựa chọn.

2. Cấu trúc

Được sử dụng để đưa ra hai sự lựa chọn hoặc sự thay thế với ý nghĩa là “liệu ai đó sẽ … hay …”.

Nếu hai vế có cùng chủ ngữ, hành động ở vế sau luôn chia ở dạng to Verb. Còn nếu khác chủ ngữ, động từ sẽ chia cùng thì và phụ thuộc vào chủ ngữ trước nó.

Ex: I can’t decide whether to choose this or that.

He didn’t know whether she was crying or laughing.

Ex: I don’t know whether to paint red or green.

= I don’t know whether I’ll paint red or green.

Cấu trúc 2: whether or not + clause

whether + clause + or not

Được sử dụng khi cập nhật tới các thông tin trái chiều.

Đặc biệt, khi thêm “or not” được dùng để thể hiện việc bắt buộc phải làm dù có muốn hay không.

Ex: We have different ideas about whether or not our class should celebrate a small party this weekend.

You will have to do your homework whether you like or not.

= You will have to do your homework whether or not you like it.

= Whether you like or whether you don’t, you will have to do your homework.

1. If là gì?

If trong tiếng Anh có nghĩa là nếu, nó thường được sử dụng nhiều nhất trong câu điều kiện. Theo từ điển Cambridge thì “If” được sử dụng khi muốn nói điều gì có thể hoặc sẽ xảy ra chỉ ngay sau khi một điều nào đó khác diễn ra hay trở thành sự thật.

Ex: You’ll feel cold if you don’t wear a coat.

You have to go to college for a lot of years if you want to be a doctor.

2. Cấu trúc phổ biến của If

Cấu trúc 1: If + mệnh đề(thì hiện tại đơn), S + will + (động từ nguyên mẫu)

Ex: If I have time, I will watch a movie.

Cấu trúc 2: If + mệnh đề (thì quá khứ đơn), S+would+ (động từ nguyên mẫu)

Ex: If she studied, she would pass this exam easily.

Cấu trúc 3: If + mệnh đề (thì quá khứ hoàn thành), S + would + have + V3/V-ed

Ex: She would have been there on time if her car hadn’t broken down.

Cấu trúc 4: S + asked + (mệnh đề chứa if)

Ex: Lan asked me if I opened this window.

1. Giống nhau

Cả hai từ “whether “và “if”đều được sử dụng để giới thiệu câu hỏi “Yes/ No question” trong câu gián tiếp.

Ex: He asked me whether I felt well.

We’re not sure if they have decided.

2. Khác nhau

Whether và if trong hầu hết các trường hợp thường có cách sử dụng khác nhau, tùy thuộc vào từng ngữ cảnh riêng mà nên sử dụng whether hay if.

Ta sử dụng “whether” trong những trường hợp sau đây:

Sau động từ discuss người ta thường hay sử dụng whether nhiều hơn là if.

Ex: We discussed whether Jane should gone.

They discussed whether to join this club.

(Họ đã bàn bạc xem có tham gia vào câu lạc bộ này hay không.)

Ex: I looked into whether to stay here.

We talk about whether she should do this or not.

Ex: They can’t decide whether to buy this car now or wait.

I can’t make up my mind whether to buy some new summer clothes now or wait until the prices go down.

whether thường đứng ở vị trí đầu câu và đóng vai trò như một chủ ngữ

Ex: Whether we go there is not decided.

Whether you sink or swim is not my concern.

Ngoài ra,whether được dùng mang tính nghi thức xã giao hơn, còn if được dùng với tình huống suồng sã, thân mật.

Ex: Let me know whether you will be able to go with me.

I wondered if Jole would be there the day after.

Còn với “if”, ta sẽ sử dụng khi :

Dùng “If” trong câu phụ tân ngữ ở dạng phủ định.

Ex: She asked me if Tom didn’t come.

He asked her if she didn’t like him.

Ngoài ra “if” còn được dùng nhiều nhất trong các dạng câu điều kiện, không giống với “whether” sử dụng khi đưa ra hai sự lựa chọn, hai vấn đề khác nhau.

Ex: If I were you, I would try to achieve good results.

If it’s not raining, I will go out with my friends.

(Nếu trời không mưa, tôi sẽ ra ngoài với những người bạn của

Bài tập vận dụng

XEM THÊM:

Cấu Trúc Và Cách Dùng Whether Trong Tiếng Anh

Bài học hôm nay sẽ chia sẻ cấu trúc và cách dùng wether trong tiếng anh. Một kiến thức quan trọng với tất cả những ai đang học tiếng anh cho kỳ thi Toiec.

1. Cách dùng whether trong tiếng anh.

Whether có nghĩa là liệu, nó được xem như một liên từ trong tiếng Anh. Thường được sử dụng trong câu gián tiếp, dùng để kể lại một sự việc, thuật lại một lời nói của ai đó.

Whether và if thường được sử dụng thay thế lẫn nhau.

( Whether và if có thể thay thế lẫn nhau)

– Phân biệt if và whether trong tiếng Anh

Whether và if đều được dùng để giới thiệu cho câu hỏi “yes/no question” trong câu gián tiếp.

Ví dụ:

– Nam asked Lan whether she felt well.

Dịch nghĩa: Nam hỏi Lan rằng liệu cô ấy có cảm thấy khỏe không?

– They’re not sure if she have decided.

Dịch nghĩa: Họ không chắc chắn rằng liệu cô ấy đã quyết định hay chưa?

Tuy nhiên, vẫn có sự khác nhau khi sử dụng 2 từ này, chúng ta có thể thấy rõ điều đó qua các ví dụ sau:

1.1. Đi kèm với động từ discuss, chúng ta thường sẽ dùng whether hơn là dùng if.

Ví dụ:

– They discussed whether she should be hired.

– We discussed whether to invest in the new idea.

1.2. Chúng ta chỉ dùng whether nếu phía trước là giới từ.

Ví dụ:

– They talked about whether they should go or not.

Dịch nghĩa: Họ đang bàn xem liệu họ có nên chuyển đi hay không?

– She looked into whether i should stay.

Dịch nghĩa: Cô ấy đang xem xét liệu tôi có nên ở lại không?

1.3. Chúng ta dùng whether đi kèm với động từ nguyên thể, không dùng if.

Ví dụ:

– They can’t decide whether to buy the house or wait.

Dịch nghĩa: Họ không thể quyết định được liệu rằng nên mua ngôi nhà hay tiếp tục đợi thêm.

– She considered whether to give up the position or quit next year.

Dịch nghĩa: Cô ấy đang cân nhắc xem liệu nên từ bỏ vị trí này hay nên bỏ việc vào năm tới.

1.4. Whether được dùng với hình thức xã giao, lịch sự. if được dùng trong những tình huống thân mật, suồng sã hơn.

Ví dụ:

– Let us know whether she will be able to attend the conference.

Dịch nghĩa: Hãy cho chúng tôi biết nếu cô ấy có thể tham dự hội thảo.

– Nam asked if Linh had seen that film.

Dịch nghĩa: Nam hỏi xem liệu Linh đã xem bộ phim đó chưa?

– We wondered if Trang would be there the day after.

Dịch nghĩa: Chúng tôi đang băn khoăn liệu Trang có ở đây ngày mai không?

2. Phân biệt 10 điểm khác nhau giữa cách sử dụng 2 từ if và whether.

(Một số trường hợp chỉ có thể dùng if hoặc whether)

1. If không được dùng để dẫn câu phụ chủ ngữ.

Whether they go there is not decided. (Việc họ có đi đến đó hay không vẫn còn chưa được quyết định.)

2. Không dùng if để dẫn câu phụ bổ ngữ (biểu ngữ).

Ví dụ: The question is whether Nam and Nga can get there on time. ( Câu hỏi đặt ra là liệu Nam và Nga có đến kịp giờ hay không).

3. if không được dùng để dẫn câu phụ đồng vị .

Ví dụ: She asked Nam the question whether the work was worth doing. ( Cô ấy đã hỏi Nam việc đó có đáng để làm không.)

4. If không được dùng để dẫn câu phụ tân ngữ .

Ví dụ: We are thinking about whether we’ll have a meeting. ( Chúng tôi đang nghĩ đến việc liệu chúng tôi có nên gặp gỡ không.)

5. Với câu trực tiếp dùng “or not”, chúng ta không dùng “if”.

– Ví dụ: We don’t know whether or not she will go. (Chúng tôi không biết rằng liệu cô ấy có đi không.)

6. Nếu trong câu phụ tân ngữ được đặt ở đầu câu, chúng ta không dùng if.

Ví dụ: Whether Hoa have met Linh before, I can’t remember. ( Tôi không nhớ được liệu Hoa đã gặp Linh trước đây chưa nữa.)

7. Chúng ta không dùng if sau discuss.

Ví dụ: They’re discussing whether they’ll go on a picnic.(Họ đang bàn xem liệu họ có nên đi dã ngoại không.)

8. Nếu sau khi dịch nghĩa, if có thể dễ bị nhầm lẫn thành nghĩa “nếu” thì chúng ta không nên sử dụng nó.

Ví dụ: Please let me know whether Nam is busy. ( Làm ơn báo với tôi nếu Nam bận.)

9. Trước động từ nguyên mẫu, chúng ta dùng “whether”, tuyệt đối không dùng “if”.

Ví dụ: She doesn’t know whether to go or not. ( cô ấy không biết liệu có nên đi hay không.)

10. Chúng ta không dùng whether nếu câu phụ tân ngữ ở dạng phủ định.

Ví dụ: He asked me if Linh didn’t come. ( Anh ta hỏi tôi có phải là Linh đã không đến không.)

Lưu ý: Chúng ta vẫn có thể dùng whether, sau một số động từ như “wonder, not sure ….”để dẫn ra mệnh đề phụ ở dạng phủ định.

Ví dụ: She wonder if [whether] Nam isn’t mistaken. ( cô ấy tự hỏi không biết Nam có mắc lỗi không nữa.)

Lê Quyên

Tài liệu trên website được xây dựng theo nền tảng từ cơ bản đến nâng cao giúp người học căn bản có thể có lộ trình học hiệu quả. Đây xứng đáng là phần mềm học tiếng anh tốt nhất hiện nay.

Whether Là Gì? Phân Biệt Whether Và If

Whether là cấu trúc tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Nhưng cách dùng chính xác như thế nào không phải ai cũng nắm rõ. Sự nhầm lẫn giữa cách dùng Whether và If là thường xuyên xảy ra dù chúng có cách dùng và cấu trúc tương đối khác nhau. Vậy Whether là gì, whether và if khác nhau như thế nào?

Whether là liên từ trong tiếng anh, có nghĩa là “liệu” được dùng để kể lại sự việc hoặc tường thuật lại lời nói của người nào đó. Cấu trúc whether được sử dụng khi đưa ra hai khả năng hoặc hai lựa chọn.

Whether or + S + V

➔ Cấu trúc trên dùng để diễn tả khi hành động ở vế sau có chủ ngữ khác với chủ ngữ của mệnh đề trước).

Ex: I don’t know whether she will go shopping or watch movies.

(Tôi không biết liệu cô ấy sẽ đi mua sắm hay là xem phim)

Whether or + to V

➔ Cấu trúc này dung nếu hai mệnh đề trong câu đều có cùng chủ ngữ)

Ex: She can’t decide whether to buy shoes or sandals.

(Cô ấy không thể quyết định liệu sẽ mua giày hay dép xăng đan)

Câu ví dụ trên cũng có thể là: She can’t decide whether she will buy shoes or sandals.

Cách dùng Whether or thể phủ định

Khác với cấu trúc trên, cấu trúc “Whether or not/Whether … or not” được sử dụng để diễn tả sự việc trong câu mang ý nghĩa trái chiều. Whether or not được sử dụng để thể hiện việc bắt buộc phải làm dù có muốn hay không.

Whether or not + S + V Whether + S + V + or not…

Ex: We have different ideas about whether or not our class should celebrate a small party this weekend.

(Chúng tôi có những ý kiến khác nhau về việc lớp có nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ cuối tuần này không)

Ex: Whether he goes or whether he doesn’t, he has to pay back money.

= He has to pay back money whether or not he goes.

= He has to pay back money whether he goes or not.

(Cho dù anh ấy có đi hay không, anh ấy vẫn phải trả lại tiền)

Ex: You will have to do your homework whether you like or not.

= You will have to do your homework whether or not you like it.

= Whether you like or whether you don’t, you will have to do your homework.

(Bạn sẽ phải làm bài tập về nhà dù bạn thích hay không)

Phân biệt Whether or và If

– Đây là ví dụ khi mà If và Whether có thể hoán đổi vị trí cho nhau:

Ex: Katie didn’t know whether Joy would celebrate her party on Sunday.

= Katie didn’t know if Joy would celebrate her party on Sunday.

(Cả hai câu đều có nghĩa Joy có thể có hoặc không tổ chức tiệc vào Chủ nhật)

– Đây là ví dụ If và Whether không thể hoán đổi vị trí cho nhau:

Ex: Katie didn’t know whether Joy would celebrate her party on Saturday or Sunday.

Vì đã sử dụng Whether nên câu trên có thể được hiểu là Joy sẽ tổ chức tiệc vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Hãy thử xem sự khác biệt về nội dung câu khi thay Whether bằng If.

Ex: Katie didn’t know if Joy would celebrate her party on Saturday or Sunday.

Như này có thể hiểu rằng có khả năng Joy sẽ không tổ chức tiệc vào cả hai hôm thứ bảy và chủ nhật. Như vậy, sẽ tốt hơn nếu sử dụng Whether khi bạn đề cập đến hai khả năng dù thậm chí ý nghĩa của câu không đổi vì nó an toàn và tiện lợi hơn.

Thêm ví dụ khác về sự khác biệt giữa If và Whether or not:

Ex: Tell Katie if you are going to celebrate your party on Sunday.

Câu đầu tiên là câu điều kiện, chỉ cần nói với Katie nếu bạn tổ chức tiệc vào chủ nhật.

Ex: Tell Katie whether or not you are going to celebrate your party on Sunday.

Câu thứ hai này không phải câu điều kiện, có nghĩa là bạn phải nói với Katie dù bạn có tổ chức tiệc vào chủ nhật hay không.

Chú ý cấu trúc Whether or

Whether or chỉ dùng riêng trong những trường hợp:

a. Khi đi sau giới từ

Ex: We talked about whether we should adopt a child or not.

(Chúng tôi đã nói về chuyện có nên nhận nuôi một đứa trẻ hay không)

b. Với động từ nguyên thể to Infinitive

Ex: He considers whether to buy a car or an apartment next year.

(Anh ấy cân nhắc xem liệu sẽ mua xe hay mua một căn hộ năm tới)

c. Sau động từ “discuss”

Trường hợp này không hẳn chỉ sử dụng mỗi cấu trúc Whether or, có thể sử dụng cả If nhưng phần nhiều là sẽ sử dụng Whether.

Ex: We discuss whether to accept the offer.

(Chúng tôi bàn bạc về việc có chấp nhận lời đề nghị)

d. Khi dẫn câu phụ chủ ngữ

Ex: Whether we choose this house is not decided.

(Việc chúng tôi chọn căn nhà này hay không chưa được quyết định)

e. Dẫn câu phụ bổ ngữ (biểu ngữ)

Ex: The question is whether we can get money for winning the first place.

(Câu hỏi đặt ra là liệu chúng tôi có nhận được tiền nhờ thắng cuộc không)

f. Dẫn câu phụ đồng vị

Ex: He asked me whether I loved my job.

(Anh ấy hỏi liệu tôi có yêu công việc của mình không)

g. Trực tiếp dùng với “or not”

Ex: She doesn’t know whether or not he will propose.

(Cô ấy không biết liệu anh ấy có cầu hôn không)

h. Trước động từ nguyên dạng dùng

Ex: I don’t know whether to cook or not.

(Tôi không biết có nên nấu ăn hay không)

Câu phụ tân ngữ ở dạng phủ định dùng If

Ex: She asked me if I didn’t do my homework.

(Cô ấy hỏi tôi có phải tôi chưa làm bài tập không)

Whether được dùng trong những tình huống xã giao, trang trọng hơn là các trường hợp sử dụng If.

Ex: I wonder if Cody recovers from sickness.

(Tôi tự hỏi liệu Cody đã khỏi bệnh chưa)

Ex: Let me know whether you will sign this contract.

(Hãy cho tôi biết liệu ông có kí kết hợp đồng này không)

Bạn đã hiểu Whether là gì? Cách dùng và phân biệt Whether với If đúng không nào? Các kiến thức tiếng Anh trong chuyên mục định nghĩa hy vọng sẽ hữu ích với các bạn.