Top 3 # Chức Năng Zoom Trong Powerpoint Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | 3mienmoloctrungvang.com

Hiệu Ứng Zoom Trong Powerpoint 365

Thế giới thủ thuật – Powerpoint chắc chắc là một công cụ không thể thiếu cho các thầy cô, diễn giả, nhân viên văn phòng… Tuy nhiên để có được một Slide đẹp, khoa học ngoài việc trang trí slide bằng các hiệu ứng thì chúng ta cần sử dụng một cách linh hoạt các tính năng trong Powerpoint. Một trong những tính năng giúp bạn thiết kế một slide chuyên nghiệp đó chính là hiệu ứng Zoom trong Powerpoint

Khi bạn tạo hiệu ứng zoom trong PowerPoint, bạn có thể chuyển đến và từ các trang chiếu cụ thể, các phần và phần của bản trình bày theo thứ tự bạn quyết định trong khi bạn đang trình bày.

Tuy nhiên hiệu ứng này chỉ dùng được trên Office 365 và Office 2019

Sử dụng Summary Zoom

Summary zoom giống như một trang đích mà bạn có thể nhìn thấy các phần của slide trình bày cùng một lúc. Khi bạn đang trình bày, bạn có thể sử dụng hiệu ứng zoom trong Powerpoint để chuyển từ vị trí này trong slide của mình sang một nơi nào đó trong bất kỳ thứ tự nào mà bạn muốn.

Chọn Summary Zoom

Hộp thoại Summary Zoom sẽ mở ra. Chọn các Slide mà bạn muốn đưa vào hiệu ứng Summary zoom. Những bản chiếu này trở thành các trang chiếu đầu tiên của các phần trình chiếu tóm tắt của bạn.

Bấm chọn các Slide mà bạn muốn đưa vào hiệu ứng Summary zoom. Sau đó bấm chọn Insert.

Hiệu ứng Summary zoom sẽ tạo ra cho bạn 1 slide mới được chèn vào ngay trước slide đầu tiên mà bạn chọn trong hiệu ứng summary zoom

Slide Zoom

Slide zoom có thể giúp bạn làm cho bản trình bày của mình thêm năng động, cho phép bạn dẫn hướng một cách tự do giữa các Slide theo bất kỳ thứ tự nào mà bạn chọn nhưng không làm gián đoạn bản trình bày của bạn. Slide zoom là một lựa chọn tốt cho bản trình bày ngắn và không có nhiều sections, nhưng bạn có thể sử dụng slide zoom cho nhiều tình huống bản trình bày khác nhau.

Slide zoom giúp bạn đi sâu vào phần thông tin trong trong Slide

Chọn Slide zoom

Hộp thoại slide zoom sẽ mở ra. Chọn các slide mà bạn muốn sử dụng trong hiệu ứng slide zoom

Sau khi bạn đã chọn tất cả các slide bạn muốn sử dụng, hãy chọn Insert. Hiệu ứng slide zoom sẽ được tạo ra.

Section zoom

Section zoom là một dạng nối kết đến một phần đã có trong bản trình bày của bạn. Bạn có thể sử dụng chúng để quay lại các phần mà bạn muốn thực sự nhấn mạnh, hoặc để hightlight một số phần trong bài trình bày.

Chọn Section zoom

Hộp thoại section zoom sẽ mở ra. Chọn các section mà bạn muốn sử dụng hiệu ứng.

Bấm Insert để thực hiện.

Billy Nguyễn

Chức Năng Thông Dịch (Bằng Người) Trong Zoom Meeting Và Webinar

Người chủ tọa muốn thông dịch viên hỗ trợ cho cuộc họp hoặc hội thảo trên web (webinars). Giờ đây đã thuận tiện hơn nhiều nhờ tính năng thông dịch (language interpretation). Chức năng này cho phép người chủ tọa chỉ định người tham gia làm thông dịch viên họp. Thông qua cài đặt trên cổng web chúng tôi hoặc ngay trong cuộc họp.

Khi cuộc họp hoặc hội thảo trên web (webinars) bắt đầu. Chủ tọa có thể bắt đầu tính năng thông dịch (bằng người). Chức năng này cấp cho người phiên dịch quyền truy cập vào kênh âm thanh của riêng họ. Khán giả hoặc người tham gia có thể chọn nghe ngôn ngữ mà họ muốn qua kênh âm thanh của người phiên dịch. Người nghe có thể chọn việc chỉ nghe thấy âm thanh từ người phiên dịch hoặc nghe theo dạng thuyết minh (có âm thanh gốc nhưng âm lượng nhỏ hơn âm lượng của người đang phiên dịch)

Bản ghi âm trên đám mây của sẽ chỉ ghi lại âm thanh gốc của cuộc họp hoặc webinars chứ không phải bản dịch. Bản ghi âm trên máy tính sẽ ghi lại phần âm thanh của người phiên dịch và âm thanh gốc. Tuy nhiên chỉ có thể chọn ghi âm được âm thanh từ một người phiên dịch duy nhất mà người nghe muốn ghi âm (nếu phòng họp có nhiều người phiên dịch để dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau)

Bài viết này sẽ gồm các nội dung sau

2. Yêu cầu tối thiểu

Zoom gói Business, Education, Enterprise hoặc gói hội thảo trên web (webinars)

Zoom trên máy tính

Zoom phiên bản 4.5.3261.0825 trở lên

Zoom trên di động

Zoom phiên bản 4.5.3261.0825 trở lên (iOS/Android)

3. Hướng dẫn

3.1, Thiết lập tính năng thông dịch viên trên trang Zoom.us

Đăng nhập trên trang chúng tôi rồi vào mục Settings.

Nhập email Zoom của thông dịch viên. Ngôn ngữ mà bạn chọn cho thông dịch viên sẽ trở thành kênh âm thanh cho ngôn ngữ mà thông dịch viên đó sẽ dịch.

3.2, Thiết lập tính năng thông dịch trong Zoom

Thông dịch viên sẽ nghe được âm thanh nguyên gốc của cuộc họp hoặc nghe qua thông dịch viên khác bằng ngôn ngữ mà họ biết để dịch. Người tham gia sẽ chọn nghe bằng ngôn ngữ mà họ muốn hoặc nghe theo kiểu thuyết minh (âm thanh nguyên gốc ở mức âm lượng nhỏ kèm với lời của thông dịch viên).

4. Để nghe phần thông dịch trong cuộc họp

Everything You Need To Know About Powerpoint’S Morph And Zoom Features

If you’re an Office 365 subscriber, and you’ve got the latest version of PowerPoint, then congratulations! You have access to the Morph and Zoom transitions that regular PowerPoint users don’t. These new features bring PowerPoint to a whole new level and makes it more competitive with more recent presentation software like Prezi.

I will divide this tutorial into two sections. First, I’ll cover Morph transition, then I’ll show you how the Zoom feature works. By the end of this article, you just might be convinced to subscribe to Office 365 – these features are THAT awesome!

The Morph Transition in PowerPoint

If you don’t know what morph means, here’s a quick definition from Oxford Dictionaries:

Morph – change smoothly from one image to another by small gradual steps using computer animation techniques.

PowerPoint’s morph transition fits right into this very definition. Objects transition from one slide to another very smoothly! The great thing is you can basically morph any element on your slides – the possibilities are nearly endless.

Here’s a great example of a presentation made 100% with PowerPoint’s new morph feature:

The point is that when you plan how your slide objects are going to morph from one form or position to another, then you can effectively capture your audience’s attention. It’s such a simple idea to implement, yet the effects can be truly amazing.

If you’re willing to think outside the box a little bit, you can create the most magical PowerPoint presentations, and your audience will never think it was done on PowerPoint!

Getting Started With The Morph Transition Effect

To get started with morphing transition effects, you’re going to create a base slide first. This is where you add the objects you want to morph. Once you’re done with your base slide, you’re going to need to duplicate it.

This is quite literally all you need to remember – create a base slide, duplicate it, move/format the duplicate objects, hit Morph and preview.

Now, imagining all these steps is hard work, so let me show you in detail what all those steps mean, so it’s easier for you to understand.

Step 1. Create a base slide

This is the slide where all the pre-morph objects are in place. I created a sample slide as you can see below.

Also, I downloaded a free image from chúng tôi and added the word ‘DESK’ (it’s important to note I added a text box for each letter – this information will come in handy in step 3) to the right of the slide. I also added a gradient background. This will be the base slide.

You will then see two thumbnails on the left side of your screen:

Step 3. Get to work on the duplicate slide

On the duplicate slide, you can move around any of the objects. Since our sample base slide has 3 elements – image, text, gradient background – we will move around these elements to make the morph transition look more pronounced.

You may need to zoom out of the slides so you can see precisely which part of the image still covers the slide canvas (I zoomed to 30% as you can see in the screenshot):

Then I moved the four letters ‘DESK’ to the top left corner and changed the color from black to orange. I also updated the font size of the letter ‘D’ from size 80 to size 200.

It’s important to mention here that you should hit the Morph button while you are on the duplicate slide, not on the base slide. If you hit Morph while on the base slide, you’re not going to see any morphing effect simply because there’s nothing to morph from.

If you want to change the morph transition’s timing, you can also do this by changing the duration. The default is 2 seconds. If you want to drag out the transition, you’re free to adjust as you see fit. You can also add a sound effect to the transition.

Alternatively, if you want to preview your entire presentation, you can go to the Slide Show tab, then choose either From Beginning or From Current Slide.

Since I only have two slides in my presentation file, I chose to view my slide from the beginning. Here’s a 2-second GIF of what it looks like:

Basically, that’s it! As you can see, using this Transition is really very easy. There’s no need to draw individual motion paths or animations. If you’re not happy with anything, or if you want to change something in the duplicate slide, you can do so at any time.

PowerPoint will simply follow the objects from the base slide to the duplicate slide. If you’ve changed anything, PowerPoint will do the magic on its own. No need for you to do anything extra!

There are plenty of other effects you can do with the Morph transition, such as animating words, creating an anagram effect, adding motion and emphasis animations, applying entrance and exit animations, creating a 3D rotation effect, morphing a shape into another shape, and so much more!

Play around with the different Morph options, but remember not to overdo transitions – no matter how cool it looks – as that could distract your audience from the message you’re trying to convey.

As with any transitions and animations in PowerPoint, use this new and exciting transition effect to only emphasize important points. Otherwise, your audience may get dizzy from all the effects they see on the screen!

The Zoom Feature in PowerPoint

While the morph transition helps create seamless animation between consecutive slides, the Zoom feature allows a presenter to link different sections of a presentation.

In a regular PowerPoint presentation, you normally go from slide to slide. If you have 20 slides in your presentation, then you begin at slide 1 and then end at slide 20. If you want to skip a slide or go back to a previous slide, you can do so, but you’re going to have to cycle through the previous or subsequent slides.

With the Zoom feature, you can navigate your slides in a non-linear fashion. This means, you can go from section 1 straight to section 5 or section 10, or whatever you choose to create in your Zoom menu.

Here’s a nice video from Office 365 which gives you a quick peek into what this feature can do for your presentation:

The key takeaway here is that with the new Zoom feature, you can easily create an interactive Table of Contents and place it either in the beginning of your presentation, or you can add an index of slides at the end of your presentation. You can create highly engaging and very fluid presentations just by using this awesome feature!

Getting started with PowerPoint’s Zoom feature

There are 3 different types of Zoom you can use for your PowerPoint presentations. These are (1) summary zoom, (2) section zoom, and (3) slide zoom. I will divide this section of the article into 3 sub-headings, one for each Zoom type, so you can easily understand how each feature works.

For this example, I used several slides from the premium Start Up X PowerPoint template from Graphic River. I then put 3 to 4 slides within each section, and created a total of 6 sections. Here’s a screenshot:

You can then drag and drop any of your slides to any section you want. You can also add new slides within each section.

With that said, let’s proceed to the first kind of Zoom effect you can make on PowerPoint 2016 (with your Office 365 subscription, of course).

The Summary Zoom

Summary Zooms are perfect for creating a standalone slide which serves as a landing page or a ‘table of contents’ to access different sections in your presentation.

By default, the Summary Zoom slide is inserted as the first slide, but you can move it around to a different position if you want. This is great if you want your title slide and sub-title slides to appear first before you show your Summary Zoom slide.

You can rearrange how your summary slide looks, and you can format the background if you want (I added a gradient background). You can also add a title such as “Table of Contents” like I did with my sample file.

Here’s what my edited Summary Zoom slide looks like:

Once the 4 slides are done, PowerPoint will show you the Summary Zoom slide again where you can choose to go to another section again if you like.

Note that if you were to do this the non-Zoom way, you would need to pass through 7 slides before you go to the Meet Our Team section! Summary Zoom allows you to skip all those slides effortlessly while helping you save time in the process.

Play around with the different Summary Zoom settings until you get yourself familiar with this cool new feature from PowerPoint!

The Section Zoom

Section zooms are handy if you’re giving a lengthy presentation and you want to remind your audience of a section you covered a few minutes ago. This is a perfect way to emphasize a point you’re currently making.

Alternatively, you can also use a section zoom to give your audience a preview of a future section which you’ll be covering later on in the presentation.

To use a section zoom, you need to have sections in your presentation file. As I’ve mentioned earlier, I already added sections to my sample presentation file, so it’s easier for me to navigate my presentation.

Here’s what it looks like when I chose to insert the ‘ Section 4: Basic Info‘ section to my ‘ Welcome Message ‘ slide.

The Slide Zoom

Just like the name implies, the Slide Zoom allows you to jump to any slide in your presentation. While the Section Zoom allows you to jump to entire sections, the Slide Zoom takes it down a notch by letting you jump to a single slide only.

The Slide Zoom is a good option if your presentation is relatively short, and you don’t have any sections on it. However, if you do have sections, the Slide Zoom is still a handy option if you only want to revisit a specific slide, out of, say, 100 slides.

And just like the Section Zoom option, the slides you select will appear as thumbnail(s) in the current slide. Here’s what my Welcome Message slide looks like when I chose to insert 2 zoom slides.

Final Words On PowerPoint’s Morph and Zoom Features

These two additions to PowerPoint – the Morph and Zoom transitions – make PowerPoint more competitive with more modern presentation software like Prezi. Whether you want to shell out more money for an Office 365 subscription is absolutely up to you. What I can tell you though is that if you give presentations on a regular basis, and you’re tired of showing the same old boring PowerPoint slideshow, then you may want to spend a few dollars more to wow and win over your audience!

Tổng Quan Về Tính Năng Polling Trong Zoom

Tính năng Bỏ Phiếu (Biểu Quyết) trong Zoom vốn đã xuất từ lâu cho dịch vụ tổ chức hội nghị trực tuyến Webinar. Gần đây Zoom đã quyết định đem nó đến cho tất cả người dùng. Thông qua việc mở khóa tính năng cho cả việc họp, dạy học trực tuyến trên Zoom Meeting.

Tính năng Polling cho phép bạn tạo câu hỏi được chọn nhiều đáp án. Hoặc chọn một đáp án để những người tham gia có thể bình chọn, bỏ phiếu hoặc biểu quyết. Bạn có thể bắt đầu việc bỏ phiếu, biểu quyết và thu thập kết quả bỏ phiếu. Phản hồi từ những người biểu quyết của bạn khi cuộc họp bắt đầu hoặc đang diễn ra.

Ngoài ra tính năng còn cho phép bạn tải xuống nội dung. Kết quả thăm dò ý kiến sau cuộc họp để lưu trữ và sử dụng về sau. Cuộc thăm dò, bỏ phiếu, biểu quyết cũng có thể được tiến hành một cách ẩn danh nếu bạn không muốn. Hoặc người tham gia không muốn tiết lộ thông tin và và phiếu bầu của mình.

Bài viết này sẽ đem đến cho bạn những nội dung gồm:

Yêu cầu tối thiểu

Bạn đã mua Zoom trả phí cho tài khoản của mình (nếu chưa mua, vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh của Ngọc Thiên để liên hệ mua và được hỗ trợ tận tình hoặc truy cập vào đây để đặt mua và sẽ có nhân viên kinh doanh từ Ngọc Thiên chủ động liên hệ cho bạn)

Phiên bản Zoom trên máy tính chạy Windows mới hơn 3.5.63382.0829

Phiên bản Zoom cho máy Mac (Macbook, iMac, MacMini) mới hơn 3.5.63439.0829

Phiên bản Zoom cho hệ điều hành Linux mới hơn 2.0.70790.1031

ĐẶC BIỆT : bạn chỉ có thể tạo cuộc bỏ phiếu khi và chỉ khi bạn lên lịch trước một cuộc họp và kích hoạt ID phòng họp cố định (Personal Meeting ID)

Thành viên tham gia cuộc họp có thể bỏ phiếu, biểu quyết, bình chọn thông qua Zoom trên máy tính và điện thoại nhưng bắt buộc người chủ trì cuộc họp tạo cuộc bỏ phiếu phải sử dụng Zoom trên máy tính để có thể quản lý và xem kết quả bỏ phiếu.

Lưu ý thứ hai: Chỉ duy nhất người chủ trì ban đầu tạo cuộc họp mới có thể tạo và quản lý cuộc bỏ phiếu. Nếu người chủ trì chuyển quyền chủ phòng cho người khác hoặc tạo thêm người đồng chủ trì, thì những người này chỉ có thể bắt đầu phiên bỏ phiếu, bình chọn đã được tạo từ trước.

Kích hoạt tính năng bỏ phiếu, biểu quyết (Poll)

Để kích hoạt tính năng Bỏ phiếu cho tài khoản thuộc sở hữu của công ty, cơ quan:

Đăng nhập tài khoản trên trang web chúng tôi với tài khoản của người quản trị viên (IT) điều hành các thành khoản thành viên trong công ty, cơ quan

Đối với người dùng cá nhân

Để kích hoạt tính năng Poll cho tài khoản của riêng bạn, hãy làm theo các:

Đăng nhập tài khoản trên trang web zoom.us

Để tạo một Poll (biểu quyết, bỏ phiếu, bầu chọn)

1. Sau khi đăng nhập tài khoản vào trang chúng tôi Bạn hãy lên lịch trước cho cuộc họp của mình (bắt buộc phải lên lịch trước, vui lòng đọc lại ở phần yêu cầu). Nếu không biết cách lên lịch vui lòng tham khảo bài viết này.

2. Sau khi lên lịch xong và ấn vào Schedule, bạn hãy cuộn trang xuống mục Poll. Hiện tại ở mục này chưa có gì, hãy ấn vào nút Add để bắt đầu tạo câu hỏi khảo sát.

3. Điền tiêu đề cho cuộc bình chọn.

(Tùy chọn) Ở dưới phần tiêu đề có tùy chọn Anonymous. Tùy chọn này cho phép người chủ trì tạo phiên bình chọn một cách ẩn danh. Giúp cho những người tham gia bình chọn không bị lộ tên hay phiếu bầu của mình.

Sau đó gõ câu hỏi vào ô Type your question here và gõ các phương án. Câu trả lời vào các ô Answer 1, Answer 2, Answer 3…

Lưu ý : bạn có thể cho phép người tham gia cuộc họp chọn một hoặc nhiều đáp án bằng cách chọn giữa hai tùy chọn Single Choice (chỉ được chọn 1 phương án) và tùy chọn Multiple Choice (cho phép chọn nhiều phương án)

4. Sau khi đã xong hết các bước hãy ấn Save để lưu lại phần bình chọn.

6. Bạn có thể tạo nhiều cuộc bình chọn, bỏ phiếu bằng cách lặp lại Bước 2

Bạn cũng có thể tạo Polling (bình chọn, bỏ phiếu) trong khi diễn ra cuộc họp . Tuy nhiên bạn vẫn sẽ phải dùng trình duyệt để tạo các câu hỏi và bạn vẫn bắt buộc phải kích hoạt tính năng Polling trước khi tạo cuộc họp.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể tạo tối đa 25 poll cho mỗi cuộc họp.

Để bắt đầu một phiên Bình chọn

Bắt đầu phiên họp Zoom mà bạn đã lên lịch từ trước và đã kích hoạt tính năng Polling cho cuộc họp này.

Chọn vào nhóm câu hỏi khảo sát (Poll) mà bạn muốn khảo sát hoặc hỏi mọi người. Chú ý, bạn có thể tạo nhiều nhóm Polling khác nhau ở bước 2.

Cách tải về kết quả bình chọn, bỏ phiếu sau khi họp

Zoom cho phép bạn tải về kết quả bình chọn, bỏ phiếu sau khi kết thúc phiên họp online để có thể lưu trữ cho các mục đích sau này. Bạn cần lưu ý 3 vấn đề sau:

Nếu mục xác thực tài khoản zoom được bật (nghĩa là chỉ những ai có tài khoản zoom mới được tham gia cuộc họp của bạn). Và tính năng Polling được vô hiệu hóa mục Anonymous thì phần báo cáo kết quả của phiên bình chọn. Bỏ phiếu mới hiển thiện tên người tham gia cuộc họp và email của họ.

Nếu mục xác thực tài khoản zoom không được bật (nghĩa là ai không có tài khoản zoom cũng có thể tham gia được cuộc họp của bạn). Và mục Anonymous trong Polling cũng không được bật file báo cáo tải về sẽ chỉ hiện tên và email. Với những ai đã đăng nhập tài khoản zoom và tham gia cuộc họp của bạn, còn những ai không đăng nhập sẽ chỉ có tên mà không có email.

Nếu bạn bật mục Anonymous khi thiết lập Polling. Thì dù tính năng xác thực tài khoản zoom có kích hoạt hay không. Thì file báo cáo kết quả cũng sẽ ẩn toàn bộ tên và email của tất cả thành viên trong cuộc họp thực hiện khảo sát, bình chọn.

Quý khách cần hỗ trợ vấn đề gì vui lòng liên hệ hotline: 1900099978 (1000đ/phút) , gặp trực tiếp nhân viên kỹ thuật