Top 17 # Vai Trò Của Cấu Trúc Xã Hội / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | 3mienmoloctrungvang.com

Vai Trò Của Pháp Luật Trong Đời Sống Xã Hội / 2023

Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của Nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội đồng thời bảo vệ địa vị giai cấp thống trị hay giai cấp cầm quyền. Vậy […]

Nội dung chi tiết

Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của Nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội đồng thời bảo vệ địa vị giai cấp thống trị hay giai cấp cầm quyền. Vậy Đặc điểm và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội là gì? Luật Thiên Minh xin chia sẻ như sau.

Đặc điểm của pháp luật

Pháp luật có 03 đặc điểm (dấu hiệu) cơ bản sau đây:

 Pháp luật do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện

Pháp luật do Nhà nước ban hành thông qua rất nhiều những trình tự thủ tục chặt chẽ và phức tạp với sự tham gia của rất nhiều các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức và các cá nhân nên pháp luật luôn có tính khoa học, chặt ché, chính xác trong điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Pháp luật được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng nhiều biện pháp, trong đó các biện pháp cưỡng chế nhà nước rất nghiêm khắc như phạt tiền, phạt tù có thời hạn, tù chung thân … Với sự bảo đảm của nhà nước đã làm cho pháp luật luôn được các tổ chức và cá nhân tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả trong đời sống xã hội.

 Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, gồm những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung

Pháp luật gồm các quy tắc xử sự chung, được thể hiện trong những hình thức xác định, có kết cấu loorrich rất chặt chẽ và được đặt ra không phải xuất phát từ một trường hợp cụ thể mà là sự khái quát hóa từ rất nhiều những trường hợp có tính phổ biến trong xã hội. Điều này đã làm cho quy định pháp luật có tính khái quát hóa cao, là những khuôn mẫu điển hình để các chủ thể (tổ chức, cá nhân) thực hiện theo khi gặp phải những tình huống mà pháp luật đã dự liệu.

 Pháp luật có tính xác định chặt chẽ về hình thức:

Pháp luật luôn được thể hiện dưới những hình thức phải nhất định, nói cách khác, những quy định pháp luật phải được chứa đựng trong các nguồn luật như tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật … Sự xác định chặt chẽ về hình thức là điều kiện để phân biệt giữa pháp luật với những quy định không phải là pháp luật, đồng thời, cũng tạo nên sự thống nhất, chặt chẽ, rõ ràng, chính xác về nội dung của pháp luật.

Ngoài các đặc điểm cơ bản nói trên, pháp luật còn có những điểm khác nữa như tính ổn định, tính hệ thống …

Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội

Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội:

Không có pháp luật, xã hội sẽ không có trật tự, ổn định, không thể tồn tại và phát triển được.

Nhờ có pháp luật, nhà nước phát huy được quyền lực của mình và kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động cá nhân, tổ chức.

Pháp luật sẽ bảo đảm dân chủ, công bằng, phù hợp lợi ích chung của các giai cấp và tầng lớp xã hội khác nhau.

Pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hê xã hội một cách thống nhất trong toàn quốc và được đảm bảo bằng sức mạnh quyền lực của nhà nước nên hiêu lực thi hành cao.

Pháp luật là phương tiện để công dân thưc hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cùa mình:

Hiến pháp quy định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong từng lĩnh vực cụ thể.

Công dân thực hiên quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Pháp luật là phương tiên để công dân bảo vê quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

www.luatthienminh.vn

Trân trọng !

Xã Hội Hóa Giáo Dục Và Vai Trò Của Nhà Nước / 2023

Hiện vẫn còn khá nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc xã hội hóa giáo dục. Từng giảng dạy tại CHLB Đức, chúng tôi Nguyễn Vân Nam muốn đóng góp cách nhìn của ông về vấn đề này.

Vai trò của giáo dục lớn tới mức, nó có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả một dân tộc. Vì sao vậy? Vì giáo dục chính là trụ cột của một quốc gia để tạo dựng, giữ gìn và phát triển hệ giá trị xã hội.

Nền giáo dục có tốt thì mới góp phần tạo dựng, bảo vệ được một hệ giá trị nhân bản, phù hợp với đặc trưng tốt đẹp của dân tộc và vì vậy đủ sức mạnh làm nền tảng cho xã hội phát triển, hưng thịnh; ngược lại, với nền giáo dục kém và hệ quả đi kèm với nó, hệ giá trị yếu thì dân tộc đó khó có sức bật đi lên.

Mặt khác, ngoài chức năng bao trùm trên, giáo dục còn mang một nhiệm vụ không kém phần quan trọng, đó là đảm bảo sự tồn tại và phát triển hay cụ thể hơn là hiện thực hóa quyền bình đẳng về cơ hội vào đời và tạo dựng cuộc sống của mỗi cá nhân trong xã hội. Bởi, để đạt được điều đó thì họ phải có cơ hội, ai cũng như ai, tiếp thu những giá trị, tri thức và kỹ năng mà nền giáo dục đã đưa lại cho họ.

Vậy xã hội hóa giáo dục là gì? Nói một cách nôm na, đó cũng chỉ là một trong những phương cách để nhà nước thực hiện nhiệm vụ hiến định là tạo điều kiện cho con em của mọi tầng lớp trong xã hội đều được đến trường và mọi cái gì cản trở nó đều không phải xã hội hóa giáo dục. Nói cách khác, xã hội hóa giáo dục (hay không xã hội hóa) dù kiểu nào đi chăng nữa đều phải nhằm đạt được những mục tiêu thiết yếu của giáo dục và nhà nước, trong mọi trường hợp, luôn luôn phải chịu trách nhiệm chính, không thể chuyển giao trách nhiệm của mình cho ai khác. Càng không thể lợi dụng xã hội hóa để biến giáo dục, nhiệm vụ chính danh của nhà nước, thành một ngành kinh doanh lấy lợi nhuận làm mục tiêu thay thế.

Điển hình cho quan niệm như trên về phát triển giáo dục là CHLB Đức. Học sinh, sinh viên ở đây từ cấp phổ thông đến đại học đều được hưởng chế độ miễn học phí. Ngoài ra, riêng những học sinh, sinh viên nghèo (không đủ điều kiện vật chất sống tối thiểu) còn được nhà nước trợ cấp, “bù” thêm tài chính để họ có thể an tâm sống và học tập. Ngoài hệ thống trường công lập, tại Đức có tới 2.500 trường tư. Trong số ấy, theo quy định của pháp luật, bất kỳ trường tư nào được nhà nước công nhận văn bằng có giá trị tương đương trường công thì nhà nước có nghĩa vụ cung cấp toàn bộ tài chính cho hoạt động của trường đó. Điều này cho thấy giáo dục trong mọi trường hợp là nhiệm vụ không thể tách rời của nhà nước, kể cả khi giáo dục được xã hội hóa và cho tư nhân tham gia.

Tuy nhiên, không nên hiểu xã hội hóa giáo dục một cách đơn giản dưới góc độ huy động nguồn vốn đầu tư mà phải mở rộng ra nhiều góc độ, phạm vi khác nhau.

Trước hết, là dưới góc độ của người đi học. Xã hội hóa giáo dục ở đây có nghĩa tạo điều kiện để làm sao cho người đi học được tham gia vào việc quản lý của trường cũng như xây dựng chương trình học tập, giảng dạy. Ở Đức, trong hội đồng xét chọn chương trình của trường cũng như ở cấp thành phố, ngoài thành phần thầy cô, bắt buộc phải có đại diện học sinh tham gia. Ngoài ra, mỗi trường đều có một hội đồng riêng của học sinh, sinh viên (để đánh giá, góp ý cho nhà trường về chương trình, phương pháp giảng dạy…) và vì nó giúp cho nhà nước thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình nên hoạt động của hội đồng này cũng nằm trong số đối tượng mà nhà nước có nghĩa vụ hỗ trợ, đặc biệt là về mặt tài chính.

Ở một góc độ khác, xã hội hóa giáo dục nhìn từ phía thầy giáo, nhà trường chính là nhằm mục tiêu đảm bảo quyền tự do giảng dạy của họ hơn nữa. Ví dụ, ở Đức trước đây nhà nước đặt ra chương trình giảng dạy cố định, bắt thầy giáo phải dạy theo chương trình đó, kể cả phương pháp sư phạm. Với quá trình xã hội hóa, từng trường, từng địa phương, từng đối tượng học sinh được quyền có chương trình cũng như cách thức giảng dạy riêng cho phù hợp.

Còn dưới góc độ phụ huynh, xã hội hóa giáo dục là nhằm đảm bảo cho họ quyền tự do lựa chọn nơi học tập cho con em của họ. Có những gia đình giàu có, muốn con em của họ vào học ở những trường tốt hơn thì nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức mở những cơ sở giáo dục tiện nghi, chất lượng cao hơn để đáp ứng nhu cầu. Nhưng, một lần nữa xin lưu ý xã hội hóa giáo dục không có nghĩa là nhà nước chuyển giao hay phó thác nhiệm vụ hiến định của mình cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, mà là tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia vào giáo dục, sao cho nó đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mọi thành viên trong xã hội, sao cho ai cũng được đến trường, ai cũng có điều kiện hưởng cơ hội vào đời như nhau.

Vai Trò Của Tiếp Thị Truyền Thông Mạng Xã Hội Trong Kinh Doanh / 2023

Xây dựng và phát triển một trang web là điều rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Cùng với việc có một trang web, bạn cần mở rộng phạm vi trực tuyến của mình sang các nền tảng truyền thông trên mạng xã hội ví dụ như Twitter và Facebook để tăng lợi thế cạnh tranh. Các công ty không thực hiện việc truyền thông hiệu quả thông qua các trang xã hội có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội tiếp thị sản phẩm của mình.

Tương tác với thị trường mục tiêu

Tiếp thị truyền thông xã hội

Một trong những lợi thế chính của các phương tiện truyền thông mạng xã hội đối với các doanh nghiệp là nó cho phép doanh nghiệp tương tác với khách hàng của mình. Đọc các bài đăng trên Twitter và Facebook của khách hàng giúp cho bạn có cái nhìn sâu sắc về những gì họ cần. Điều này rất hữu ích để giúp công ty của bạn xây dựng các chiến lược tiếp thị nhằm giải quyết nhu cầu của họ.Cải thiện phản ứng

Cải thiện phản ứng

Các phương tiện truyền thông qua mạng xã hội làm đơn giản quá trình cung cấp và nhận phản hồi. Nếu khách hàng của bạn quan tâm hoặc có vấn đề gì với những gì doanh nghiệp của bạn cung cấp, họ có thể phản hồi cho bạn một cách kịp thời. Phương tiện truyền thông xã hội mang đến cho khách hàng sự cách thuận tiện và dễ tiếp cận để thể hiện những gì họ cảm nhận và cho các công ty có cơ hội phản hồi. Với nền tảng như vậy, các doanh nghiệp có thể nhận được các khiếu nại kịp thời và giải quyết các vấn đề của khách hàng 1 cách nhanh chóng..

Sự cạnh tranh

Nếu đối thủ của bạn đã sử dụng tài khoản truyền thông xã hội để tiếp thị và thu hút khách hàng, bạn cần đảm bảo rằng bạn có thể theo kịp các chiến lược tiếp thị kỹ thuật số đang được thực hiện.

Trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh, ngày càng có nhiều công ty tận dụng lợi ích của các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Để tăng lượng truy cập trực tuyến vào trang web của mình và tăng doanh số, bạn cần đi trước đối thủ trong khi cung cấp cho khách hàng của mình những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Tiếp thị hiệu quả

Tìm kiếm khách hàng

Hashtags và từ khóa rất hữu ích để giúp bạn xác định khách hàng tiềm năng đang quan tâm đến những gì bạn đang bán. Sau khi tìm kiếm những khách hàng tiềm năng, bạn chỉ cần hướng họ đến tài khoản của bạn, để họ hiểu thêm về doanh nghiệp của bạn.

Giá cả phải chăng

Quản lý tài khoản trên mạng xã hội là một cách hiệu quả giúp thúc đẩy doanh nghiệp của bạn bằng cách sử dụng các chiến dịch tiếp thị truyền thông có giá cả phải chăng để củng cố khả năng hiển thị trực tuyến của công ty bạn. Phương tiện truyền thông mạng xã hội không yêu cầu nguồn ngân sách rộng rãi, điều này giúp công bằng cho các doanh nghiệp nhỏ đang phải cạnh tranh với các thương hiệu nổi tiếng.

Cơ sở dữ liệu

Các dịch vụ DBA cung cấp các giải pháp đủ linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty khác nhau. Nhấn mạnh vào việc quản lý và hỗ trợ cơ sở dữ liệu từ các địa điểm từ xa trong khi phục vụ các nhu cầu cụ thể của nhiều khách hàng khác nhau. Các dịch vụ có sẵn cho các môi trường cơ sở dữ liệu khác nhau để cung cấp một cách tiếp cận đáng tin cậy, an toàn và chuyên nghiệp để quản lý cơ sở dữ liệu.

Môi trường trên mạng xã hội

Một tỷ lệ đáng kể khách hàng dựa vào internet để tìm kiếm sản phẩm đã biết đến các công ty thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Nếu ý kiến ​​và phản ứng của người tiêu dùng là quan trọng với bạn, thì việc giao tiếp qua mạng xã hội là điều cần thiết.

Phương tiện truyền thông mạng xã hội có rất nhiều thông tin và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào những gì đối thủ cạnh tranh cũng như những gì khách hàng đang quan tâm về các sản phẩm và dịch vụ. Điều này cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường và các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến ngành của bạn.

Hiện diện trực tuyến

Tầm quan trọng của việc có được xã hội

Truyền thông rất quan trọng cho sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào và thu hút khách hàng của bạn thường xuyên giúp nâng cao hình ảnh của bạn. Mạng xã hội cho phép bạn tương tác và giao dịch với khách hàng ở cấp độ cá nhân.

Khi thương hiệu của bạn tham gia vào các cuộc trò chuyện, khách hàng sẽ xem đó là cách tiếp cận, phản hồi và dễ tiếp cận. Kiểu tiếp xúc này ảnh hưởng tích cực đến cách bạn cảm nhận và khiến khách hàng dễ tiếp nhận thông tin mà bạn chia sẻ.

Cả hồ sơ trên mạng xã hội và trang web có thể giúp cải thiện nỗ lực xây dựng thương hiệu của bạn. Cơ sở khách hàng hiện tại và tiềm năng của bạn sẽ có thể xác định các đặc điểm thương hiệu của bạn dựa trên cách bạn tương tác trên phương tiện truyền thông xã hội.

Truyền thông mạng xã hội và sự tăng trưởng kinh doanh

Vai Trò, Ý Nghĩa Và Mặt Trái Của Internet Trong Đời Sống Xã Hội / 2023

Trước hết, internet là một siêu kênh thông tin toàn cầu, cho phép liên kết con người lại bằng thông tin và kết nối nguồn tri thức đã tích lũy của toàn nhân loại trong một mạng lưu thông nhất quán. Hàng triệu người trên khắp thế giới, thuộc đủ mọi quốc gia, dân tộc, qua mạng internet có thể trao đổi với nhau về tư tưởng, tình cảm, những kinh nghiệm sống, đọc báo, tạp chí…Đặc biệt, thông qua mạng internet, tri thức của từng cộng đồng, từng quốc gia được tích lũy và lưu trữ trong các thư viện, các ngân hàng dữ liệu đã được quốc tế hóa, trở thành tài sản của loài người. Từ một máy tính nối mạng ở Việt Nam, ở Braxin, người ta có thể đọc được các báo nổi tiếng nhất ở Tây Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản; truy cập vào kho dữ liệu khổng lồ của các trường Đại học lớn nhất ở các nước công nghiệp phát triển, người ta cũng có thể nhanh chóng biết được những dữ kiện mới nhất ở các nước đang phát triển. Với internet, biên giới địa chính trị chỉ còn mang ý nghĩa tượng trưng tương đối.Theo xu hướng chung, dòng thông tin chuyển đi trong mạng internet ngày càng lớn và đến mọi địa điểm trên địa cầu. Bất cứ ở đâu người ta cũng có thể trao đổi tư tưởng, kinh nghiệm, làm việc với nhau qua internet. Và do đó, khi các nhà báo đưa thông tin của họ lên mạng, quy mô, phạm vi ảnh hưởng của thông tin đó sẽ rộng lớn hơn nhiều so với các phương tiện thông thường.

Thứ hai, internet tạo ra khả năng cung cấp thông tin trực tiếp theo đơn đặt hàng. Điều đó sẽ tạo ra cơ hội thuận lợi mới cho khách hàng. Họ sẽ có thể nhận được các thông tin theo đúng yêu cầu của mình, cho dù là những yêu cầu đó rất phong phú và mang tính cá nhân đơn lẻ. Việc chia cắt khách hàng ra từng bộ phận nhỏ sẽ dẫn tới tác động tiêu cực cho các nguồn cung cấp thông tin truyền thống. Nguyên nhân chính là ở chỗ internet mở ra cánh cửa tiếp cận với ngân hàng dữ liệu khổng lồ trên mọi lãnh vực của cả thế giới, khách hàng không chỉ có khả năng truy cập những thông tin tư liệu về một vấn đề, một sự kiện cụ thể mà còn có thể khai thác các mối quan hệ tác động qua lại giữa sự kiện, vấn đề ấy giữa với xã hội và thế giới xung quanh. Điều ấy cho phép mỗi người có cái nhìn toàn diện hơn, đúng đắn hơn và hình thành cho mình nhận thức, hành vi ứng xử hợp lý hơn. Dịch vụ thông tin trực tiếp theo đơn đặt hàng mới chỉ bắt đầu phổ biến ở các nước công nghiệp phát triển, nơi mà internet đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trong đời sống hàng ngày của cư dân. Ở các nước này, tùy theo nhu cầu, người ta đã có thể truy cập vào những đề tài cụ thể theo yêu cầu nhất định. Những khối lượng thông tin đồ sộ để phục vụ công chúng, xã hội đông đảo đã được sửa chữa, tổ hợp theo ý của người nhận. Trong trường hợp này, khách hàng có thể thấy được ý nghĩa của các sự kiện, vấn đề đối với cộng đồng cũng như với chính bản thân mình.

Thứ ba, internet mở ra khả năng và điều kiện cho con người tiếp cận trực tiếp các nguồn thông tin. Có nghĩa là thông tin ngay từ nguồn sẽ đi thẳng đến người khai thác mà không qua trung gian nào, hiện tượng nhiễu sẽ giảm đi. Điều này dẫn đến một sự chuyển hướng quan trọng trong mối quan hệ giữa các nguồn tin, các phương tiện thông tin và công chúng. Trong mối quan hệ này, báo chí giữ vai trò trung gian, họ thu thập thông tin từ nguồn để lựa chọn, “nhào nặn” lại và truyền đi cho xã hội. Công chúng chỉ có cơ hội lựa chọn trong số thông tin mà họ cung cấp. Với internet, quá trình truyền thông tin tức được thực hiện ngay tức khắc trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, đây chỉ là một mặt của vấn đề và nó dẫn tới sự thay đổi phương pháp làm việc của các nhà báo. Báo chí buộc phải thích ứng với điều kiện mới bằng cách nâng cao vai trò của mình trong việc phân tích ý nghĩa của thông tin, hướng dẫn công chúng tập trung vào những thông tin trung thực và hiểu những thông tin đó một cách đúng đắn.

Thứ tư, internet cũng có mặt trái của nó:

Mặt trái thứ nhất, hàng triệu khách hàng phải trả cước điện thoại cao để tiếp nhận những thông tin có khi là vô ích tràn ngập trên mạng. Thậm chí có cảm tưởng như mạng internet đang trở thành cái chợ trời với vô số những thông tin vô bổ được đưa vào một cách tùy hứng, thậm chí vô trách nhiệm. Hầu như không có sự chọn lọc dành cho các tin tức đưa lên mạng. Điều đó gây không ít khó khăn cho những người có nhu cầu đi tìm những tin tức nghiêm túc.

Mặt trái thứ hai, sự bảo vệ các thông tin và các bí mật dịch vụ trên mạng internet rất đáng lo ngại. Những virut có thể phá hủy hàng loạt thông tin dữ liệu, làm rối loạn hệ thống điều hành, những kẻ xâm nhập trái phép đang rình rập và bất cứ lúc nào cũng có thể chui vào các mạng dịch vụ để phá hoại hoặc ăn cắp thông tin. Sự an toàn của internet vẫn còn là một thách thức buộc con người phải quan tâm.

Mặt trái thứ ba, thể hiện ở chỗ, sự phát triển không đều giữa các quốc gia cùng với quá trình hình thành các tổ hợp truyền thông khổng lồ làm cho internet ngày càng trở thành mảnh đất riêng của những ông chủ độc quyền. Mặc dù ngày càng có nhiều tờ báo, hãng tin mới hòa mạng internet, nhưng điều đó cũng không thể dẫn tới sự thay đổi đáng kể . Các quốc gia giàu có ở phương tây, những cuộc mua bán, sát nhập đã dần dần hình thành những tổ hợp báo chí khổng lồ, cung cấp mọi loại dịch vụ thông tin báo chí cùng các trạm thu phát tin qua internet.

Mặt trái thứ tư, sự can thiệp vào nội bộ của các quốc gia thông qua internet. Mạng internet tạo ra sự phá vỡ biên giới địa chính trị, do đó, những dòng thác thông tin từ các nước phương tây sẽ ồ ạt chãy vào các nước đang phát triển. Dòng thông tin ấy mang theo cả những yếu tố tiêu cực, tác động xấu đến nền văn hóa truyền thống đặc thù của nước này. Hơn thế nữa, bất cứ lúc nào internet cũng trở thành phương tiện để can thiệp vào những vấn đề chính trị- xã hội của các quốc gia. Những kẻ độc quyền và có sức mạnh áp đảo trên mạng internet lợi dụng nó để chuyển đi các thông tin tiêu cực, thúc đẩy các quốc gia vận động theo hướng có lợi cho chúng.

Cho dù internet có nhiều khuyết điểm, nhưng nó đại diện cho một xu hướng khách quan, có tính cách mạng trong tiến trình phát triển truyền thông đại chúng. Với sự phát triển nhanh của quá trình số hóa báo chí, internet đang thực sự trở thành một phương tiện truyền thông đa phương tiện. Những loại hình dịch vụ và thông tin tiếp nhận được qua internet sẽ còn mở rộng và phong phú. Internet sẽ còn mang lại những cơ hội mới cho con người trong xã hội hiện nay.

( trích dẫn tài liệu : Truyền thông đại chúng; chúng tôi Tạ Ngọc Tấn)

(Sưu tầm bởi Minh Ngân)